Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 16:50
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 0.0 0.0 0.0 7.0
16:40 0.0 0.0 0.0 7.0
16:30 0.0 0.0 0.0 7.0
16:20 0.0 0.0 0.0 7.0
16:10 0.0 0.0 0.0 7.0
16:00 0.0 0.0 0.0 7.0
15:50 0.0 0.0 0.0 7.0
15:40 0.0 0.0 0.0 7.1
15:30 0.0 0.0 0.0 7.1
15:20 0.0 0.0 0.0 7.1
15:10 0.0 0.0 0.0 7.1
15:00 0.0 0.0 0.0 7.1
14:50 0.0 0.0 0.0 7.1
14:40 0.0 0.0 0.0 7.1
14:30 0.0 0.0 0.0 7.1
14:20 0.0 0.0 0.0 7.1
14:10 0.0 0.0 0.0 7.2
14:00 0.0 0.0 0.0 7.2
13:50 0.0 0.0 0.0 7.2
13:40 0.0 0.0 0.0 7.2
13:30 0.0 0.0 0.0 7.2
13:20 0.0 0.0 0.0 7.2
13:10 0.0 0.0 0.0 7.2
13:00 0.0 0.0 0.0 7.2