Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/17 09:50
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:50 0.0 0.0 0.0 0.4
09:40 0.0 0.0 0.0 0.4
09:30 0.0 0.0 0.0 0.4
09:20 0.0 0.0 0.0 0.4
09:10 0.0 0.0 0.0 0.4
09:00 0.0 0.0 0.0 0.4
08:50 0.0 0.0 0.0 0.4
08:40 0.0 0.0 0.0 0.4
08:30 0.0 0.0 0.0 0.4
08:20 0.0 0.0 0.0 0.4
08:10 0.0 0.0 0.0 0.4
08:00 0.0 0.0 0.0 0.4
07:50 0.0 0.0 0.0 0.4
07:40 0.0 0.0 0.0 0.4
07:30 0.0 0.0 0.0 0.4
07:20 0.0 0.0 0.0 0.5
07:10 0.0 0.0 0.0 0.5
07:00 0.0 0.0 0.0 0.5
06:50 0.0 0.0 0.0 0.5
06:40 0.0 0.0 0.0 0.5
06:30 0.0 0.0 0.0 0.5
06:20 0.0 0.0 0.0 0.5
06:10 0.0 0.0 0.0 0.5
06:00 0.0 0.0 0.0 0.5