Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/23 00:20
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:20 0.0 0.0 0.0 15.5
23:20 0.0 0.0 0.0 15.7
22:20 0.0 0.0 0.0 15.8
21:20 0.0 0.0 0.0 16.0
20:20 0.0 0.0 0.0 16.1
19:20 0.0 0.0 0.0 16.3
18:20 0.0 0.0 0.0 16.5
17:20 0.0 0.0 0.0 16.6
16:20 0.0 0.0 0.0 16.8
15:20 0.0 0.0 8.0 16.9
14:20 0.0 0.0 8.0 17.1
13:20 0.0 0.0 8.0 17.3
12:20 0.0 0.0 8.0 17.4
11:20 - - - 17.6
10:20 - 0.0 - 17.8
09:20 0.0 2.0 8.0 18.0
08:20 0.0 3.0 6.0 16.1
07:20 0.0 1.0 3.0 13.3
06:20 0.0 1.0 2.0 12.4
05:20 0.0 1.0 1.0 11.5
04:20 0.0 0.0 0.0 10.6
03:20 0.0 0.0 0.0 10.7
02:20 0.0 0.0 0.0 10.8
01:20 0.0 0.0 0.0 10.9