Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 12:40
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:40 - - - -
11:40 0.0 0.0 0.0 9.2
10:40 0.0 0.0 0.0 9.3
09:40 0.0 0.0 0.0 9.4
08:40 0.0 0.0 0.0 9.4
07:40 0.0 0.0 0.0 9.5
06:40 0.0 0.0 0.0 9.6
05:40 0.0 0.0 0.0 9.7
04:40 0.0 0.0 0.0 9.8
03:40 0.0 0.0 0.0 9.9
02:40 0.0 0.0 0.0 10.0
01:40 0.0 0.0 0.0 10.1
00:40 0.0 0.0 0.0 10.2
23:40 0.0 0.0 0.0 10.3
22:40 0.0 0.0 0.0 10.4
21:40 0.0 0.0 0.0 10.5
20:40 0.0 0.0 0.0 10.6
19:40 0.0 0.0 0.0 10.7
18:40 0.0 0.0 0.0 10.8
17:40 0.0 0.0 0.0 10.9
16:40 0.0 0.0 0.0 11.0
15:40 0.0 0.0 0.0 11.1
14:40 0.0 0.0 0.0 11.2
13:40 0.0 0.0 0.0 11.3