Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 11:10
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:10 0.0 0.0 0.0 29.0
10:10 0.0 0.0 0.0 29.3
09:10 0.0 0.0 0.0 29.6
08:10 0.0 0.0 0.0 29.9
07:10 0.0 0.0 0.0 30.2
06:10 0.0 0.0 0.0 30.5
05:10 0.0 0.0 0.0 30.7
04:10 0.0 0.0 0.0 31.0
03:10 0.0 0.0 0.0 31.3
02:10 0.0 0.0 0.0 31.7
01:10 0.0 0.0 0.0 32.0
00:10 0.0 0.0 36.0 32.3
23:10 0.0 0.0 36.0 32.6
22:10 0.0 0.0 36.0 32.9
21:10 0.0 0.0 36.0 33.2
20:10 0.0 0.0 36.0 33.5
19:10 0.0 1.0 36.0 33.9
18:10 0.0 0.0 35.0 33.2
17:10 0.0 0.0 35.0 33.5
16:10 0.0 0.0 35.0 33.8
15:10 0.0 0.0 35.0 34.2
14:10 0.0 1.0 35.0 34.5
13:10 0.0 1.0 34.0 33.8
12:10 1.0 1.0 33.0 33.1