Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 20:00
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:00 0.0 0.0 0.0 17.5
19:00 0.0 0.0 0.0 17.7
18:00 0.0 0.0 0.0 17.8
17:00 0.0 0.0 0.0 18.0
16:00 0.0 0.0 0.0 18.2
15:00 0.0 0.0 0.0 18.4
14:00 0.0 0.0 0.0 18.5
13:00 0.0 0.0 0.0 18.7
12:00 0.0 0.0 0.0 18.9
11:00 0.0 0.0 0.0 19.1
10:00 0.0 0.0 0.0 19.3
09:00 0.0 0.0 0.0 19.5
08:00 0.0 0.0 0.0 19.6
07:00 0.0 0.0 0.0 19.8
06:00 0.0 0.0 0.0 20.0
05:00 0.0 0.0 0.0 20.2
04:00 0.0 0.0 0.0 20.4
03:00 0.0 0.0 0.0 20.6
02:00 0.0 0.0 0.0 20.8
01:00 0.0 0.0 0.0 21.0
00:00 0.0 0.0 0.0 21.2
23:00 0.0 0.0 0.0 21.4
22:00 0.0 0.0 0.0 21.6
21:00 0.0 0.0 0.0 21.8