Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/21 03:00
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:00 0.0 0.0 0.0 22.8
02:50 0.0 0.0 0.0 22.8
02:40 0.0 0.0 0.0 22.9
02:30 0.0 0.0 0.0 22.9
02:20 0.0 0.0 0.0 22.9
02:10 0.0 0.0 0.0 23.0
02:00 0.0 0.0 0.0 23.0
01:50 0.0 0.0 0.0 23.0
01:40 0.0 0.0 0.0 23.1
01:30 0.0 0.0 0.0 23.1
01:20 0.0 0.0 0.0 23.2
01:10 0.0 0.0 0.0 23.2
01:00 0.0 0.0 0.0 23.2
00:50 0.0 0.0 0.0 23.3
00:40 0.0 0.0 0.0 23.3
00:30 0.0 0.0 0.0 23.3
00:20 0.0 0.0 0.0 23.4
00:10 0.0 0.0 0.0 23.4
00:00 0.0 0.0 0.0 23.5
23:50 0.0 0.0 0.0 23.5
23:40 0.0 0.0 0.0 23.5
23:30 0.0 0.0 0.0 23.6
23:20 0.0 0.0 0.0 23.6
23:10 0.0 0.0 0.0 23.6