Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 07:10
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:10 - - - -
07:00 0.0 0.0 0.0 42.3
06:50 0.0 0.0 0.0 42.4
06:40 0.0 0.0 0.0 42.5
06:30 0.0 0.0 0.0 42.5
06:20 0.0 0.0 0.0 42.6
06:10 0.0 0.0 0.0 42.7
06:00 0.0 0.0 0.0 42.7
05:50 0.0 0.0 0.0 42.8
05:40 0.0 0.0 0.0 42.9
05:30 0.0 0.0 0.0 42.9
05:20 0.0 0.0 0.0 43.0
05:10 0.0 0.0 0.0 43.1
05:00 0.0 0.0 0.0 43.1
04:50 0.0 0.0 0.0 43.2
04:40 0.0 0.0 0.0 43.3
04:30 0.0 0.0 0.0 43.4
04:20 0.0 0.0 0.0 43.4
04:10 0.0 0.0 0.0 43.5
04:00 0.0 0.0 0.0 43.6
03:50 0.0 0.0 0.0 43.6
03:40 0.0 0.0 0.0 43.7
03:30 0.0 0.0 0.0 43.8
03:20 0.0 0.0 0.0 43.8