Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:30
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:30 0.0 0.0 30.0 57.9
20:20 0.0 0.5 30.0 58.0
20:10 0.0 0.5 30.0 58.1
20:00 0.0 0.5 30.0 58.1
19:50 0.0 0.5 30.0 58.2
19:40 0.0 0.5 30.0 58.3
19:30 0.5 0.5 30.0 58.4
19:20 0.0 0.0 29.5 58.0
19:10 0.0 0.0 29.5 58.1
19:00 0.0 0.0 29.5 58.2
18:50 0.0 0.0 29.5 58.3
18:40 0.0 0.0 29.5 58.4
18:30 0.0 0.0 29.5 58.5
18:20 0.0 0.0 29.5 58.6
18:10 0.0 0.0 29.5 58.7
18:00 0.0 0.0 29.5 58.8
17:50 0.0 0.0 29.5 58.9
17:40 0.0 0.0 29.5 59.0
17:30 0.0 0.0 29.5 59.1
17:20 0.0 0.0 29.5 59.2
17:10 0.0 0.0 29.5 59.2
17:00 0.0 0.0 29.5 59.3
16:50 0.0 0.0 29.5 59.4
16:40 0.0 0.0 29.5 59.5