Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/10 04:30
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:30 0.0 0.0 0.0 4.2
04:20 0.0 0.0 0.0 4.2
04:10 0.0 0.0 0.0 4.2
04:00 0.0 0.0 0.0 4.2
03:50 0.0 0.0 0.0 4.2
03:40 0.0 0.0 0.0 4.2
03:30 0.0 0.0 0.0 4.2
03:20 0.0 0.0 0.0 4.2
03:10 0.0 0.0 0.0 4.2
03:00 0.0 0.0 0.0 4.2
02:50 0.0 0.0 0.0 4.2
02:40 0.0 0.0 0.0 4.2
02:30 0.0 0.0 0.0 4.2
02:20 0.0 0.0 0.0 4.3
02:10 0.0 0.0 0.0 4.3
02:00 0.0 0.0 0.0 4.3
01:50 0.0 0.0 0.0 4.3
01:40 0.0 0.0 0.0 4.3
01:30 0.0 0.0 0.0 4.3
01:20 0.0 0.0 0.0 4.3
01:10 0.0 0.0 0.0 4.3
01:00 0.0 0.0 0.0 4.3
00:50 0.0 0.0 0.0 4.3
00:40 0.0 0.0 0.0 4.3