Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/22 16:20
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 3.5 3.6
16:10 0.0 0.0 3.5 3.6
16:00 0.0 0.0 3.5 3.6
15:50 0.0 0.0 3.5 3.6
15:40 0.0 0.0 3.5 3.6
15:30 0.0 0.0 3.5 3.6
15:20 0.0 0.0 3.5 3.6
15:10 0.0 0.0 3.5 3.6
15:00 0.0 0.0 3.5 3.6
14:50 0.0 0.0 3.5 3.6
14:40 0.0 0.0 3.5 3.7
14:30 0.0 0.0 3.5 3.7
14:20 0.0 0.0 3.5 3.7
14:10 0.0 0.0 3.5 3.7
14:00 0.0 0.0 3.5 3.7
13:50 0.0 0.5 3.5 3.7
13:40 0.0 0.5 3.5 3.7
13:30 0.0 0.5 3.5 3.7
13:20 0.0 0.5 3.5 3.7
13:10 0.0 0.5 3.5 3.7
13:00 0.5 0.5 3.5 3.7
12:50 0.0 0.0 3.0 3.2
12:40 0.0 0.0 3.0 3.2
12:30 0.0 0.0 3.0 3.2