Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/28 11:10
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:10 0.0 0.0 0.0 6.9
11:00 0.0 0.0 0.0 7.0
10:50 0.0 0.0 0.0 7.0
10:40 0.0 0.0 0.0 7.0
10:30 0.0 0.0 0.0 7.0
10:20 0.0 0.0 0.0 7.0
10:10 0.0 0.0 0.0 7.0
10:00 0.0 0.0 0.0 7.0
09:50 0.0 0.0 0.0 7.0
09:40 0.0 0.0 0.0 7.0
09:30 0.0 0.0 0.0 7.1
09:20 0.0 0.0 0.0 7.1
09:10 0.0 0.0 0.0 7.1
09:00 0.0 0.0 0.0 7.1
08:50 0.0 0.0 0.0 7.1
08:40 0.0 0.0 0.0 7.1
08:30 0.0 0.0 0.0 7.1
08:20 0.0 0.0 0.0 7.1
08:10 0.0 0.0 0.0 7.1
08:00 0.0 0.0 0.0 7.2
07:50 0.0 0.0 0.0 7.2
07:40 0.0 0.0 0.0 7.2
07:30 0.0 0.0 0.0 7.2
07:20 0.0 0.0 0.0 7.2