Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/24 23:40
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:40 0.0 0.0 0.0 45.6
22:40 0.0 0.0 0.0 46.0
21:40 0.0 0.0 0.0 46.5
20:40 0.0 0.0 0.0 46.9
19:40 0.0 0.0 0.0 47.4
18:40 0.0 0.0 0.0 47.8
17:40 0.0 0.0 0.0 48.3
16:40 0.0 0.0 0.0 48.8
15:40 0.0 0.0 0.0 49.2
14:40 0.0 0.0 0.0 49.7
13:40 0.0 0.0 0.0 50.2
12:40 0.0 0.0 0.0 50.7
11:40 0.0 0.0 0.0 51.2
10:40 0.0 0.0 0.0 51.7
09:40 0.0 0.0 0.0 52.2
08:40 0.0 0.0 0.0 52.7
07:40 0.0 0.0 0.0 53.2
06:40 0.0 0.0 0.0 53.7
05:40 0.0 0.0 75.5 54.2
04:40 0.0 0.0 75.5 54.7
03:40 0.0 0.0 75.5 55.3
02:40 0.0 0.0 75.5 55.8
01:40 0.0 0.0 75.5 56.3
00:40 0.0 0.0 75.5 56.9