Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/23 02:30
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:30 - - - -
01:30 0.0 0.0 10.0 12.5
00:30 0.0 0.0 10.0 12.6
23:30 0.0 0.0 10.0 12.8
22:30 0.0 0.0 10.0 12.9
21:30 0.0 0.0 10.0 13.0
20:30 0.0 0.0 10.0 13.1
19:30 0.0 0.0 10.0 13.3
18:30 0.0 0.0 10.0 13.4
17:30 0.0 0.0 10.0 13.5
16:30 0.0 0.0 10.0 13.6
15:30 0.0 0.0 10.0 13.8
14:30 0.0 0.0 10.0 13.9
13:30 0.0 0.0 10.0 14.0
12:30 0.0 0.0 10.0 14.2
11:30 0.0 0.0 10.0 14.3
10:30 0.0 0.0 10.0 14.5
09:30 0.0 1.5 10.0 14.6
08:30 0.5 3.0 8.5 13.2
07:30 0.0 4.5 5.5 10.3
06:30 0.0 1.0 1.0 5.9
05:30 0.0 0.0 0.0 5.0
04:30 0.0 0.0 0.0 5.0
03:30 0.0 0.0 0.0 5.1