Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:50
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:50 0.0 0.0 0.0 163.8
13:50 0.0 0.0 0.0 165.4
12:50 0.0 0.0 0.0 167.0
11:50 0.0 0.0 0.0 168.6
10:50 0.0 0.0 0.0 170.2
09:50 0.0 0.0 127.0 171.9
08:50 0.0 0.0 127.0 173.5
07:50 0.0 0.0 127.0 175.2
06:50 0.0 0.0 127.0 176.9
05:50 0.0 0.0 127.0 178.6
04:50 0.0 0.0 127.0 180.3
03:50 0.0 0.0 127.0 182.1
02:50 0.0 0.0 127.0 183.8
01:50 0.0 0.0 127.0 185.6
00:50 0.0 0.0 127.0 187.4
23:50 0.0 0.0 127.0 189.2
22:50 0.0 0.0 127.0 191.1
21:50 0.0 0.0 127.0 192.9
20:50 0.0 0.0 127.0 194.8
19:50 0.0 0.0 127.0 196.6
18:50 0.0 0.0 127.0 198.6
17:50 0.0 0.0 127.0 200.5
16:50 0.0 0.0 127.0 202.4
15:50 0.0 0.0 127.0 204.4