Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/26 15:40
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
Latitude / Longitude 34.3983 / 132.4617
Sakop Meteorological Observatory
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:40 0.0 0.0 12.5 13.4
14:40 0.0 0.5 12.5 13.6
13:40 0.0 0.0 12.0 13.2
12:40 0.0 0.0 12.0 13.3
11:40 0.5 0.5 12.0 13.5
10:40 0.5 0.5 11.5 13.1
09:40 0.0 0.5 11.0 12.7
08:40 0.5 1.0 10.5 12.3
07:40 0.5 1.5 9.5 11.4
06:40 0.0 1.5 8.0 10.0
05:40 0.5 1.0 6.5 8.6
04:40 0.5 2.0 5.5 7.7
03:40 0.5 1.5 3.5 5.8
02:40 0.5 0.5 2.0 4.3
01:40 0.0 0.5 1.5 3.9
00:40 0.0 0.5 1.0 3.4
23:40 0.0 0.5 0.5 2.9
22:40 0.0 0.0 0.0 2.4
21:40 0.0 0.0 0.0 2.5
20:40 0.0 0.0 0.0 2.5
19:40 0.0 0.0 0.0 2.5
18:40 0.0 0.0 0.0 2.5
17:40 0.0 0.0 0.0 2.6
16:40 0.0 0.0 0.0 2.6