Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:20
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 0.0 43.0 50.7
01:10 0.0 0.0 43.0 50.8
01:00 0.0 0.0 43.0 50.9
00:50 0.0 0.5 43.0 51.0
00:40 0.0 0.5 43.0 51.1
00:30 0.0 1.0 43.0 51.1
00:20 0.0 1.5 43.0 51.2
00:10 0.0 1.5 43.0 51.3
00:00 0.5 1.5 43.0 51.4
23:50 0.0 1.0 42.5 51.0
23:40 0.5 1.0 42.5 51.1
23:30 0.5 0.5 42.0 50.6
23:20 0.0 0.0 41.5 50.2
23:10 0.0 0.0 41.5 50.3
23:00 0.0 0.0 41.5 50.4
22:50 0.0 0.5 41.5 50.5
22:40 0.0 0.5 41.5 50.5
22:30 0.0 0.5 41.5 50.6
22:20 0.0 0.5 41.5 50.7
22:10 0.0 0.5 41.5 50.8
22:00 0.5 0.5 41.5 50.9
21:50 0.0 0.0 41.0 50.4
21:40 0.0 0.0 41.0 50.5
21:30 0.0 0.0 41.0 50.6