Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/27 21:20
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:20 - - - -
21:10 0.0 0.0 0.0 22.1
21:00 0.0 0.0 0.0 22.1
20:50 0.0 0.0 0.0 22.2
20:40 0.0 0.0 0.0 22.2
20:30 0.0 0.0 0.0 22.2
20:20 0.0 0.0 0.0 22.3
20:10 0.0 0.0 0.0 22.3
20:00 0.0 0.0 0.0 22.3
19:50 0.0 0.0 16.5 22.4
19:40 0.0 0.0 16.5 22.4
19:30 0.0 0.0 16.5 22.4
19:20 0.0 0.0 16.5 22.5
19:10 0.0 0.0 16.5 22.5
19:00 0.0 0.0 16.5 22.5
18:50 0.0 0.0 16.5 22.6
18:40 0.0 0.0 16.5 22.6
18:30 0.0 0.0 16.5 22.7
18:20 0.0 0.0 16.5 22.7
18:10 0.0 0.0 16.5 22.7
18:00 0.0 0.0 16.5 22.8
17:50 0.0 0.0 16.5 22.8
17:40 0.0 0.0 16.5 22.8
17:30 0.0 0.0 16.5 22.9