Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/14 16:10
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:10 0.0 0.0 0.0 0.8
16:00 0.0 0.0 0.0 0.8
15:50 0.0 0.0 0.0 0.8
15:40 0.0 0.0 0.0 0.8
15:30 0.0 0.0 0.0 0.8
15:20 - - - 0.8
15:10 - - - 0.8
15:00 0.0 0.0 0.0 0.8
14:50 0.0 0.0 0.0 0.8
14:40 0.0 0.0 0.0 0.8
14:30 0.0 0.0 0.0 0.8
14:20 0.0 0.0 0.0 0.8
14:10 0.0 0.0 0.0 0.8
14:00 0.0 0.0 0.0 0.8
13:50 0.0 0.0 0.0 0.8
13:40 0.0 0.0 0.0 0.8
13:30 0.0 0.0 0.0 0.8
13:20 0.0 0.0 0.0 0.8
13:10 0.0 0.0 0.0 0.8
13:00 0.0 0.0 0.0 0.8
12:50 0.0 0.0 0.0 0.8
12:40 0.0 0.0 0.0 0.8
12:30 0.0 0.0 0.0 0.8
12:20 0.0 0.0 0.0 0.8