Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/23 05:40
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:40 0.0 2.5 25.5 25.3
05:30 0.5 2.5 25.5 25.4
05:20 0.5 2.5 25.0 24.9
05:10 1.0 2.0 24.5 24.4
05:00 0.0 1.0 23.5 23.5
04:50 0.5 1.0 23.5 23.5
04:40 0.0 0.5 23.0 23.0
04:30 0.5 1.0 23.0 23.1
04:20 0.0 1.5 22.5 22.6
04:10 0.0 2.5 22.5 22.7
04:00 0.0 3.5 22.5 22.7
03:50 0.0 4.0 22.5 22.7
03:40 0.5 5.5 22.5 22.8
03:30 1.0 5.5 22.0 22.3
03:20 1.0 5.0 21.0 21.3
03:10 1.0 4.5 20.0 20.4
03:00 0.5 4.5 19.0 19.4
02:50 1.5 5.0 18.5 18.9
02:40 0.5 4.0 17.0 17.5
02:30 0.5 4.0 16.5 17.0
02:20 0.5 4.5 16.0 16.5
02:10 1.0 4.5 15.5 16.0
02:00 1.0 4.5 14.5 15.1
01:50 0.5 4.5 13.5 14.1