Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/09/19 01:20
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 0.0 0.0 2.2
01:10 0.0 0.0 0.0 2.2
01:00 0.0 0.0 0.0 2.2
00:50 0.0 0.0 0.0 2.2
00:40 0.0 0.0 0.0 2.2
00:30 0.0 0.0 0.0 2.2
00:20 0.0 0.0 0.0 2.2
00:10 0.0 0.0 0.0 2.2
00:00 0.0 0.0 0.0 2.2
23:50 0.0 0.0 0.0 2.2
23:40 0.0 0.0 0.0 2.2
23:30 0.0 0.0 0.0 2.2
23:20 0.0 0.0 0.0 2.2
23:10 0.0 0.0 0.0 2.2
23:00 0.0 0.0 0.0 2.2
22:50 0.0 0.0 0.0 2.2
22:40 0.0 0.0 0.0 2.2
22:30 0.0 0.0 0.0 2.2
22:20 0.0 0.0 0.0 2.2
22:10 0.0 0.0 0.0 2.2
22:00 0.0 0.0 0.0 2.2
21:50 0.0 0.0 0.0 2.2
21:40 0.0 0.0 0.0 2.2
21:30 0.0 0.0 0.0 2.2