Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/08 10:40
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:40 0.0 0.0 232.0 173.5
10:30 0.0 0.0 232.0 173.8
10:20 0.0 0.0 232.0 174.0
10:10 0.0 0.0 232.0 174.3
10:00 0.0 0.0 232.0 174.6
09:50 0.0 0.0 232.0 174.9
09:40 0.0 0.0 232.0 175.2
09:30 0.0 0.0 232.0 175.4
09:20 0.0 0.0 232.0 175.7
09:10 0.0 0.0 232.0 176.0
09:00 0.0 0.0 232.0 176.3
08:50 0.0 0.0 232.0 176.6
08:40 0.0 0.0 232.0 176.9
08:30 0.0 0.0 232.0 177.1
08:20 0.0 0.0 232.0 177.4
08:10 0.0 0.0 232.0 177.7
08:00 0.0 0.0 232.0 178.0
07:50 0.0 0.0 232.0 178.3
07:40 0.0 0.0 232.0 178.6
07:30 0.0 0.0 232.0 178.9
07:20 0.0 0.0 232.0 179.1
07:10 0.0 0.0 232.0 179.4
07:00 0.0 0.0 232.0 179.7
06:50 0.0 0.0 232.0 180.0