Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/02 00:40
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:40 0.0 0.0 0.0 20.3
23:40 0.0 0.0 0.0 20.5
22:40 0.0 0.0 0.0 20.7
21:40 0.0 0.0 0.0 20.9
20:40 0.0 0.0 0.0 21.1
19:40 0.0 0.0 0.0 21.3
18:40 0.0 0.0 0.0 21.5
17:40 0.0 0.0 0.0 21.7
16:40 0.0 0.0 18.5 22.0
15:40 0.0 0.0 18.5 22.2
14:40 0.0 0.0 18.5 22.4
13:40 0.0 0.0 18.5 22.6
12:40 0.0 0.0 18.5 22.8
11:40 0.0 0.0 18.5 23.0
10:40 0.0 0.0 18.5 23.3
09:40 0.0 0.0 18.5 23.5
08:40 0.0 0.0 18.5 23.7
07:40 0.0 0.0 18.5 23.9
06:40 0.0 0.0 18.5 24.2
05:40 0.0 0.0 18.5 24.4
04:40 0.0 0.0 18.5 24.6
03:40 0.0 0.0 18.5 24.9
02:40 0.0 0.0 18.5 25.1
01:40 0.0 0.0 18.5 25.4