Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/17 18:30
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:30 0.0 0.5 0.5 18.5
17:30 0.0 0.0 0.0 18.2
16:30 0.0 0.0 0.0 18.4
15:30 0.0 0.0 0.0 18.6
14:30 0.0 0.0 0.0 18.8
13:30 0.0 0.0 15.0 18.9
12:30 0.0 0.0 15.0 19.1
11:30 0.0 0.0 15.0 19.3
10:30 0.0 0.0 15.0 19.5
09:30 0.0 0.0 15.0 19.7
08:30 0.0 0.0 15.0 19.9
07:30 0.0 0.0 15.0 20.1
06:30 0.0 0.0 15.0 20.3
05:30 0.0 0.0 15.0 20.4
04:30 0.0 0.0 15.0 20.6
03:30 0.0 0.0 15.0 20.8
02:30 0.0 0.0 15.0 21.0
01:30 0.0 0.0 15.0 21.3
00:30 0.0 0.0 15.0 21.5
23:30 0.0 0.0 15.0 21.7
22:30 0.0 0.0 15.0 21.9
21:30 0.0 0.0 15.0 22.1
20:30 0.0 0.0 15.0 22.3
19:30 0.0 0.0 15.0 22.5