Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/07 02:10
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:10 0.0 0.0 0.0 23.4
01:10 0.0 0.0 0.0 23.6
00:10 0.0 0.0 0.0 23.8
23:10 0.0 0.0 0.0 24.1
22:10 0.0 0.0 0.0 24.3
21:10 0.0 0.0 0.0 24.5
20:10 0.0 0.0 0.0 24.8
19:10 0.0 0.0 0.0 25.0
18:10 0.0 0.0 0.0 25.3
17:10 0.0 0.0 0.0 25.5
16:10 0.0 0.0 0.0 25.8
15:10 0.0 0.0 0.0 26.0
14:10 0.0 0.0 0.0 26.3
13:10 0.0 0.0 0.0 26.5
12:10 0.0 0.0 0.0 26.8
11:10 0.0 0.0 0.0 27.0
10:10 0.0 0.0 10.0 27.3
09:10 0.0 0.0 10.0 27.6
08:10 0.0 0.0 10.0 27.8
07:10 0.0 0.0 10.0 28.1
06:10 0.0 0.0 10.0 28.4
05:10 0.0 0.0 10.0 28.6
04:10 0.0 0.0 10.0 28.9
03:10 0.0 0.0 10.0 29.2