Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 16:50
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 0.0 0.5 172.5 185.8
15:50 0.5 1.0 172.0 187.1
14:50 0.0 0.0 171.0 187.9
13:50 0.0 0.5 171.0 189.7
12:50 0.0 0.0 170.5 191.0
11:50 0.0 0.0 170.5 192.9
10:50 0.0 0.0 170.5 194.7
09:50 0.0 0.0 170.5 196.6
08:50 0.0 0.0 170.5 198.5
07:50 0.0 0.0 170.5 200.4
06:50 0.0 0.5 170.5 202.4
05:50 0.0 0.0 170.0 203.8
04:50 0.0 0.0 170.0 205.8
03:50 0.0 0.0 170.0 207.8
02:50 0.0 0.0 170.0 209.8
01:50 0.0 0.0 170.0 211.8
00:50 0.0 0.0 170.0 213.9
23:50 0.0 0.0 170.0 215.9
22:50 0.0 0.0 170.0 218.0
21:50 0.0 0.0 170.0 220.1
20:50 0.0 0.0 170.0 222.3
19:50 0.0 0.0 170.0 224.4
18:50 0.0 0.0 170.0 226.6
17:50 0.0 0.0 170.0 228.8