Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/24 04:20
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:20 0.0 0.0 26.0 20.8
03:20 0.0 0.0 26.0 21.0
02:20 0.0 0.0 26.0 21.2
01:20 0.0 0.0 26.0 21.4
00:20 0.0 0.0 26.0 21.6
23:20 0.0 0.0 26.0 21.8
22:20 0.0 0.0 26.0 22.0
21:20 0.0 0.0 26.0 22.2
20:20 0.0 0.0 26.0 22.4
19:20 0.0 0.0 26.0 22.6
18:20 0.0 0.0 26.0 22.9
17:20 0.0 0.0 26.0 23.1
16:20 0.0 0.0 26.0 23.3
15:20 0.0 0.0 26.0 23.5
14:20 0.0 0.0 26.0 23.7
13:20 0.0 0.0 26.0 24.0
12:20 0.0 0.0 26.0 24.2
11:20 0.0 0.0 26.0 24.4
10:20 0.0 0.0 26.0 24.7
09:20 0.0 0.0 26.0 24.9
08:20 0.0 0.0 26.0 25.2
07:20 0.0 0.0 26.0 25.4
06:20 0.0 1.0 26.0 25.7
05:20 0.5 2.5 25.0 24.9