Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/10/19 16:20
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 23.5 20.2
15:20 0.0 0.0 23.5 20.4
14:20 0.0 0.0 23.5 20.6
13:20 0.0 0.0 23.5 20.8
12:20 0.0 0.0 23.5 21.0
11:20 0.0 0.5 23.5 21.2
10:20 0.0 0.0 23.0 20.9
09:20 0.0 4.0 23.0 21.1
08:20 0.0 0.0 19.0 17.3
07:20 0.0 0.0 19.0 17.5
06:20 0.5 3.0 19.0 17.6
05:20 0.0 0.5 16.0 14.8
04:20 0.0 0.0 15.5 14.4
03:20 0.0 0.5 15.5 14.6
02:20 0.0 0.0 15.0 14.2
01:20 0.0 0.5 15.0 14.3
00:20 0.0 0.5 14.5 14.0
23:20 0.0 2.0 14.0 13.6
22:20 0.0 0.5 12.0 11.7
21:20 0.0 1.5 11.5 11.3
20:20 0.0 1.0 10.0 9.9
19:20 0.0 0.0 9.0 9.0
18:20 0.5 1.0 9.0 9.1
17:20 0.0 2.0 8.0 8.2