Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/08 16:30
Pangalan ng observatory Miiri
Lokasyon 1-3-1, Miiri-higashi
Latitude / Longitude 34.545 / 132.53
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:30 0.0 0.0 0.0 6.3
15:30 0.0 0.0 0.0 6.4
14:30 0.0 0.0 0.0 6.4
13:30 0.0 0.0 0.0 6.5
12:30 0.0 0.0 0.0 6.6
11:30 0.0 0.0 0.0 6.6
10:30 0.0 0.0 0.0 6.7
09:30 0.0 0.0 0.0 6.8
08:30 0.0 0.0 0.0 6.8
07:30 0.0 0.0 0.0 6.9
06:30 0.0 0.0 0.0 7.0
05:30 0.0 0.0 0.0 7.0
04:30 0.0 0.0 0.0 7.1
03:30 0.0 0.0 0.0 7.2
02:30 0.0 0.0 0.0 7.2
01:30 0.0 0.0 0.0 7.3
00:30 0.0 0.0 0.0 7.4
23:30 0.0 0.0 0.0 7.5
22:30 0.0 0.0 0.0 7.5
21:30 0.0 0.0 0.0 7.6
20:30 0.0 0.0 0.0 7.7
19:30 0.0 0.0 0.0 7.7
18:30 0.0 0.0 0.0 7.8
17:30 0.0 0.0 0.0 7.9