Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 16:50
Pangalan ng observatory Saekiyuki
Lokasyon Nakasuka, Wada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4983 / 132.29
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 - - - -
16:40 0.0 0.0 0.0 10.7
16:30 0.0 0.0 0.0 10.7
16:20 0.0 0.0 0.0 10.8
16:10 0.0 0.0 0.0 10.8
16:00 0.0 0.0 0.0 10.8
15:50 0.0 0.0 0.0 10.8
15:40 0.0 0.0 0.0 10.8
15:30 0.0 0.0 0.0 10.8
15:20 0.0 0.0 0.0 10.9
15:10 0.0 0.0 0.0 10.9
15:00 0.0 0.0 0.0 10.9
14:50 0.0 0.0 0.0 10.9
14:40 0.0 0.0 0.0 10.9
14:30 0.0 0.0 0.0 11.0
14:20 0.0 0.0 0.0 11.0
14:10 0.0 0.0 0.0 11.0
14:00 0.0 0.0 0.0 11.0
13:50 0.0 0.0 0.0 11.0
13:40 0.0 0.0 0.0 11.0
13:30 0.0 0.0 0.0 11.1
13:20 0.0 0.0 0.0 11.1
13:10 0.0 0.0 0.0 11.1
13:00 0.0 0.0 0.0 11.1