Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/20 17:40
Pangalan ng observatory Saekiyuki
Lokasyon Nakasuka, Wada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4983 / 132.29
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:40 0.0 0.0 0.0 3.9
17:30 0.0 0.0 0.0 3.9
17:20 0.0 0.0 0.0 3.9
17:10 0.0 0.0 0.0 3.9
17:00 0.0 0.0 0.0 3.9
16:50 0.0 0.0 0.0 3.9
16:40 0.0 0.0 0.0 3.9
16:30 0.0 0.0 0.0 3.9
16:20 0.0 0.0 0.0 3.9
16:10 0.0 0.0 0.0 3.9
16:00 0.0 0.0 0.0 3.9
15:50 0.0 0.0 0.0 3.9
15:40 0.0 0.0 0.0 3.9
15:30 0.0 0.0 0.0 3.9
15:20 0.0 0.0 0.0 3.9
15:10 0.0 0.0 0.0 4.0
15:00 0.0 0.0 0.0 4.0
14:50 0.0 0.0 0.0 4.0
14:40 0.0 0.0 0.0 4.0
14:30 0.0 0.0 0.0 4.0
14:20 0.0 0.0 0.0 4.0
14:10 0.0 0.0 0.0 4.0
14:00 0.0 0.0 0.0 4.0
13:50 0.0 0.0 0.0 4.0