Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 06:00
Pangalan ng observatory Saekiyuki
Lokasyon Nakasuka, Wada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4983 / 132.29
Sakop Meteorological Observatory
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:00 0.0 0.0 0.0 5.7
05:50 0.0 0.0 0.0 5.7
05:40 0.0 0.0 0.0 5.7
05:30 0.0 0.0 0.0 5.8
05:20 0.0 0.0 0.0 5.8
05:10 0.0 0.0 0.0 5.8
05:00 0.0 0.0 0.0 5.8
04:50 0.0 0.0 0.0 5.8
04:40 0.0 0.0 0.0 5.8
04:30 0.0 0.0 0.0 5.8
04:20 0.0 0.0 0.0 5.8
04:10 0.0 0.0 0.0 5.8
04:00 0.0 0.0 0.0 5.8
03:50 0.0 0.0 0.0 5.8
03:40 0.0 0.0 0.0 5.9
03:30 0.0 0.0 0.0 5.9
03:20 0.0 0.0 0.0 5.9
03:10 0.0 0.0 0.0 5.9
03:00 0.0 0.0 0.0 5.9
02:50 0.0 0.0 0.0 5.9
02:40 0.0 0.0 0.0 5.9
02:30 0.0 0.0 0.0 5.9
02:20 0.0 0.0 0.0 5.9
02:10 0.0 0.0 0.0 5.9