Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:30
Pangalan ng observatory Hiura
Lokasyon 955, Asahigaoka, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5089 / 132.4389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:30 0.0 0.0 3.0 44.2
05:20 0.0 0.0 3.0 44.2
05:10 0.0 0.0 3.0 44.3
05:00 0.0 0.0 3.0 44.4
04:50 0.0 0.0 3.0 44.4
04:40 0.0 0.0 3.0 44.5
04:30 0.0 0.0 3.0 44.6
04:20 0.0 0.0 3.0 44.6
04:10 0.0 0.0 3.0 44.7
04:00 0.0 0.0 3.0 44.8
03:50 0.0 0.0 3.0 44.9
03:40 0.0 0.0 3.0 44.9
03:30 0.0 0.0 3.0 45.0
03:20 0.0 0.0 3.0 45.1
03:10 0.0 0.0 3.0 45.2
03:00 0.0 0.0 3.0 45.2
02:50 0.0 0.0 3.0 45.3
02:40 0.0 0.0 3.0 45.4
02:30 0.0 0.0 3.0 45.4
02:20 0.0 0.0 3.0 45.5
02:10 0.0 0.0 3.0 45.6
02:00 0.0 0.0 3.0 45.7
01:50 0.0 0.0 3.0 45.7
01:40 0.0 0.0 3.0 45.8