Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 06:10
Pangalan ng observatory Hiura
Lokasyon 955, Asahigaoka, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5089 / 132.4389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:10 0.0 0.0 0.0 137.7
06:00 0.0 0.0 0.0 137.9
05:50 0.0 0.0 0.0 138.1
05:40 0.0 0.0 0.0 138.3
05:30 0.0 0.0 0.0 138.5
05:20 0.0 0.0 0.0 138.8
05:10 0.0 0.0 0.0 139.0
05:00 0.0 0.0 0.0 139.2
04:50 0.0 0.0 0.0 139.4
04:40 0.0 0.0 0.0 139.7
04:30 0.0 0.0 0.0 139.9
04:20 0.0 0.0 0.0 140.1
04:10 0.0 0.0 0.0 140.3
04:00 0.0 0.0 0.0 140.6
03:50 0.0 0.0 0.0 140.8
03:40 0.0 0.0 0.0 141.0
03:30 0.0 0.0 0.0 141.2
03:20 0.0 0.0 0.0 141.5
03:10 0.0 0.0 110.0 141.7
03:00 0.0 0.0 110.0 141.9
02:50 0.0 0.0 110.0 142.1
02:40 0.0 0.0 110.0 142.4
02:30 0.0 0.0 110.0 142.6
02:20 0.0 0.0 110.0 142.8