Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/03 00:40
Pangalan ng observatory Hiura
Lokasyon 955, Asahigaoka, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5089 / 132.4389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:40 0.0 0.0 37.0 41.9
00:30 0.0 0.0 37.0 41.9
00:20 0.0 0.0 37.0 42.0
00:10 0.0 0.0 37.0 42.1
00:00 0.0 0.0 37.0 42.1
23:50 0.0 0.0 37.0 42.2
23:40 0.0 0.0 37.0 42.3
23:30 0.0 0.0 37.0 42.3
23:20 0.0 0.0 37.0 42.4
23:10 0.0 0.0 37.0 42.5
23:00 0.0 0.0 37.0 42.5
22:50 0.0 0.0 37.0 42.6
22:40 0.0 0.0 37.0 42.7
22:30 0.0 0.0 37.0 42.7
22:20 0.0 0.0 37.0 42.8
22:10 0.0 0.0 37.0 42.9
22:00 0.0 0.0 37.0 42.9
21:50 0.0 0.0 37.0 43.0
21:40 0.0 0.0 37.0 43.1
21:30 0.0 0.0 37.0 43.1
21:20 0.0 0.0 37.0 43.2
21:10 0.0 0.0 37.0 43.3
21:00 0.0 0.0 37.0 43.4
20:50 0.0 0.0 37.0 43.4