Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/18 12:50
Pangalan ng observatory Hiura
Lokasyon 955, Asahigaoka, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5089 / 132.4389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:50 - - - -
12:40 0.0 1.0 2.0 18.2
12:30 0.0 1.0 2.0 18.3
12:20 0.0 2.0 2.0 18.3
12:10 1.0 2.0 2.0 18.3
12:00 0.0 1.0 1.0 17.4
11:50 0.0 1.0 1.0 17.4
11:40 0.0 1.0 1.0 17.4
11:30 1.0 1.0 1.0 17.4
11:20 0.0 0.0 0.0 16.5
11:10 0.0 0.0 0.0 16.5
11:00 0.0 0.0 0.0 16.5
10:50 0.0 0.0 0.0 16.5
10:40 0.0 0.0 0.0 16.6
10:30 0.0 0.0 0.0 16.6
10:20 0.0 0.0 0.0 16.6
10:10 0.0 0.0 0.0 16.7
10:00 0.0 0.0 0.0 16.7
09:50 0.0 0.0 0.0 16.7
09:40 0.0 0.0 0.0 16.7
09:30 0.0 0.0 0.0 16.8
09:20 0.0 0.0 0.0 16.8
09:10 0.0 0.0 0.0 16.8
09:00 0.0 0.0 0.0 16.8