Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/30 00:50
Pangalan ng observatory Hiura
Lokasyon 955, Asahigaoka, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5089 / 132.4389
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:50 0.0 0.0 0.0 41.9
23:50 0.0 0.0 0.0 42.3
22:50 0.0 0.0 70.0 42.7
21:50 0.0 0.0 70.0 43.2
20:50 0.0 0.0 70.0 43.6
19:50 0.0 0.0 70.0 44.0
18:50 0.0 0.0 70.0 44.4
17:50 0.0 0.0 70.0 44.9
16:50 0.0 0.0 70.0 45.3
15:50 0.0 0.0 70.0 45.7
14:50 0.0 0.0 70.0 46.2
13:50 0.0 0.0 70.0 46.6
12:50 0.0 0.0 70.0 47.1
11:50 0.0 0.0 70.0 47.5
10:50 0.0 0.0 70.0 48.0
09:50 0.0 0.0 70.0 48.4
08:50 0.0 0.0 70.0 48.9
07:50 0.0 0.0 70.0 49.4
06:50 0.0 0.0 70.0 49.9
05:50 0.0 0.0 70.0 50.3
04:50 0.0 0.0 70.0 50.8
03:50 0.0 0.0 70.0 51.3
02:50 0.0 0.0 70.0 51.8
01:50 0.0 0.0 70.0 52.3