Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 06:10
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:10 0.0 0.0 0.0 180.5
06:00 0.0 0.0 0.0 180.8
05:50 0.0 0.0 0.0 181.1
05:40 0.0 0.0 0.0 181.4
05:30 0.0 0.0 0.0 181.7
05:20 0.0 0.0 0.0 182.0
05:10 0.0 0.0 0.0 182.2
05:00 0.0 0.0 0.0 182.5
04:50 0.0 0.0 0.0 182.8
04:40 0.0 0.0 0.0 183.1
04:30 0.0 0.0 0.0 183.4
04:20 0.0 0.0 112.0 183.7
04:10 0.0 0.0 112.0 184.0
04:00 0.0 0.0 112.0 184.3
03:50 0.0 0.0 112.0 184.6
03:40 0.0 0.0 112.0 184.9
03:30 0.0 0.0 112.0 185.2
03:20 0.0 0.0 112.0 185.5
03:10 0.0 0.0 112.0 185.8
03:00 0.0 0.0 112.0 186.1
02:50 0.0 0.0 112.0 186.4
02:40 0.0 0.0 112.0 186.7
02:30 0.0 0.0 112.0 187.0
02:20 0.0 0.0 112.0 187.3