Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 12:00
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:00 0.0 0.0 0.0 0.6
11:50 0.0 0.0 0.0 0.6
11:40 0.0 0.0 0.0 0.6
11:30 0.0 0.0 0.0 0.6
11:20 0.0 0.0 0.0 0.6
11:10 0.0 0.0 0.0 0.6
11:00 0.0 0.0 0.0 0.6
10:50 0.0 0.0 0.0 0.6
10:40 0.0 0.0 0.0 0.6
10:30 0.0 0.0 0.0 0.6
10:20 0.0 0.0 0.0 0.6
10:10 0.0 0.0 0.0 0.6
10:00 0.0 0.0 0.0 0.6
09:50 0.0 0.0 0.0 0.6
09:40 0.0 0.0 0.0 0.6
09:30 0.0 0.0 0.0 0.6
09:20 0.0 0.0 0.0 0.6
09:10 0.0 0.0 0.0 0.6
09:00 0.0 0.0 0.0 0.6
08:50 0.0 0.0 0.0 0.6
08:40 0.0 0.0 0.0 0.6
08:30 0.0 0.0 0.0 0.6
08:20 0.0 0.0 0.0 0.6
08:10 0.0 0.0 0.0 0.6