Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 02:50
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:50 0.0 0.0 0.0 7.4
02:40 0.0 0.0 0.0 7.4
02:30 0.0 0.0 0.0 7.4
02:20 0.0 0.0 0.0 7.4
02:10 0.0 0.0 0.0 7.4
02:00 0.0 0.0 0.0 7.4
01:50 0.0 0.0 0.0 7.4
01:40 0.0 0.0 0.0 7.5
01:30 0.0 0.0 0.0 7.5
01:20 0.0 0.0 0.0 7.5
01:10 0.0 0.0 0.0 7.5
01:00 0.0 0.0 0.0 7.5
00:50 0.0 0.0 0.0 7.5
00:40 0.0 0.0 0.0 7.5
00:30 0.0 0.0 0.0 7.5
00:20 0.0 0.0 0.0 7.6
00:10 0.0 0.0 0.0 7.6
00:00 0.0 0.0 0.0 7.6
23:50 0.0 0.0 0.0 7.6
23:40 0.0 0.0 0.0 7.6
23:30 0.0 0.0 0.0 7.6
23:20 0.0 0.0 0.0 7.6
23:10 0.0 0.0 0.0 7.6
23:00 0.0 0.0 0.0 7.7