Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:20
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 0.0 37.0 45.7
01:10 0.0 0.0 37.0 45.8
01:00 0.0 0.0 37.0 45.9
00:50 0.0 0.0 37.0 46.0
00:40 0.0 0.0 37.0 46.0
00:30 0.0 1.0 37.0 46.1
00:20 0.0 1.0 37.0 46.2
00:10 0.0 2.0 37.0 46.3
00:00 0.0 2.0 37.0 46.3
23:50 0.0 3.0 37.0 46.4
23:40 1.0 3.0 37.0 46.5
23:30 0.0 2.0 36.0 45.6
23:20 1.0 2.0 36.0 45.6
23:10 0.0 1.0 35.0 44.7
23:00 1.0 1.0 35.0 44.8
22:50 0.0 0.0 34.0 43.8
22:40 0.0 0.0 34.0 43.9
22:30 0.0 0.0 34.0 44.0
22:20 0.0 0.0 34.0 44.0
22:10 0.0 0.0 34.0 44.1
22:00 0.0 0.0 34.0 44.2
21:50 0.0 0.0 34.0 44.3
21:40 0.0 0.0 34.0 44.3
21:30 0.0 1.0 34.0 44.4