Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/27 16:50
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 - - - -
16:40 0.0 0.0 0.0 19.6
16:30 0.0 0.0 0.0 19.6
16:20 0.0 0.0 0.0 19.6
16:10 0.0 0.0 0.0 19.7
16:00 0.0 0.0 0.0 19.7
15:50 0.0 0.0 0.0 19.7
15:40 0.0 0.0 0.0 19.8
15:30 0.0 0.0 0.0 19.8
15:20 0.0 0.0 0.0 19.8
15:10 0.0 0.0 0.0 19.9
15:00 0.0 0.0 0.0 19.9
14:50 0.0 0.0 0.0 19.9
14:40 0.0 0.0 0.0 20.0
14:30 0.0 0.0 0.0 20.0
14:20 0.0 0.0 0.0 20.0
14:10 0.0 0.0 0.0 20.1
14:00 0.0 0.0 0.0 20.1
13:50 0.0 0.0 0.0 20.1
13:40 0.0 0.0 0.0 20.1
13:30 0.0 0.0 0.0 20.2
13:20 0.0 0.0 0.0 20.2
13:10 0.0 0.0 0.0 20.2
13:00 0.0 0.0 0.0 20.3