Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/10/24 09:40
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:40 0.0 1.0 10.0 16.5
09:30 1.0 1.0 10.0 16.5
09:20 0.0 0.0 9.0 15.6
09:10 0.0 0.0 9.0 15.6
09:00 0.0 0.0 9.0 15.6
08:50 0.0 0.0 9.0 15.6
08:40 0.0 0.0 9.0 15.7
08:30 0.0 0.0 9.0 15.7
08:20 0.0 0.0 9.0 15.7
08:10 0.0 0.0 9.0 15.7
08:00 0.0 0.0 9.0 15.8
07:50 0.0 1.0 9.0 15.8
07:40 0.0 1.0 9.0 15.8
07:30 0.0 1.0 9.0 15.8
07:20 0.0 1.0 9.0 15.9
07:10 0.0 1.0 9.0 15.9
07:00 1.0 1.0 9.0 15.9
06:50 0.0 0.0 8.0 14.9
06:40 0.0 0.0 8.0 15.0
06:30 0.0 0.0 8.0 15.0
06:20 0.0 0.0 8.0 15.0
06:10 0.0 1.0 8.0 15.0
06:00 0.0 1.0 8.0 15.1
05:50 0.0 1.0 8.0 15.1