Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2022/01/25 17:40
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:40 0.0 0.0 0.0 6.5
17:30 0.0 0.0 0.0 6.5
17:20 0.0 0.0 0.0 6.5
17:10 0.0 0.0 0.0 6.5
17:00 0.0 0.0 0.0 6.5
16:50 0.0 0.0 0.0 6.5
16:40 0.0 0.0 0.0 6.5
16:30 0.0 0.0 0.0 6.5
16:20 0.0 0.0 0.0 6.6
16:10 0.0 0.0 0.0 6.6
16:00 0.0 0.0 0.0 6.6
15:50 0.0 0.0 0.0 6.6
15:40 0.0 0.0 0.0 6.6
15:30 0.0 0.0 0.0 6.6
15:20 0.0 0.0 0.0 6.6
15:10 0.0 0.0 0.0 6.6
15:00 0.0 0.0 0.0 6.6
14:50 0.0 0.0 0.0 6.7
14:40 0.0 0.0 0.0 6.7
14:30 0.0 0.0 0.0 6.7
14:20 0.0 0.0 0.0 6.7
14:10 0.0 0.0 0.0 6.7
14:00 0.0 0.0 0.0 6.7
13:50 0.0 0.0 0.0 6.7