Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/04 22:10
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:10 0.0 0.0 0.0 23.2
22:00 0.0 0.0 0.0 23.2
21:50 0.0 0.0 0.0 23.3
21:40 0.0 0.0 0.0 23.3
21:30 0.0 0.0 0.0 23.4
21:20 0.0 0.0 0.0 23.4
21:10 0.0 0.0 0.0 23.4
21:00 0.0 0.0 0.0 23.5
20:50 0.0 0.0 0.0 23.5
20:40 0.0 0.0 0.0 23.5
20:30 0.0 0.0 0.0 23.6
20:20 0.0 0.0 0.0 23.6
20:10 0.0 0.0 0.0 23.7
20:00 0.0 0.0 0.0 23.7
19:50 0.0 0.0 0.0 23.7
19:40 0.0 0.0 0.0 23.8
19:30 0.0 0.0 0.0 23.8
19:20 0.0 0.0 0.0 23.8
19:10 0.0 0.0 0.0 23.9
19:00 0.0 0.0 0.0 23.9
18:50 0.0 0.0 0.0 24.0
18:40 0.0 0.0 0.0 24.0
18:30 0.0 0.0 0.0 24.0
18:20 0.0 0.0 0.0 24.1