Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/07 19:00
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:00 0.0 0.0 325.0 278.7
18:50 0.0 0.0 325.0 279.1
18:40 0.0 1.0 325.0 279.6
18:30 0.0 1.0 325.0 280.0
18:20 0.0 1.0 325.0 280.5
18:10 0.0 1.0 325.0 280.9
18:00 0.0 1.0 325.0 281.4
17:50 1.0 1.0 325.0 281.8
17:40 0.0 0.0 324.0 281.3
17:30 0.0 1.0 324.0 281.7
17:20 0.0 1.0 324.0 282.2
17:10 0.0 2.0 324.0 282.6
17:00 0.0 4.0 324.0 283.1
16:50 0.0 6.0 324.0 283.5
16:40 1.0 7.0 324.0 284.0
16:30 0.0 7.0 323.0 283.4
16:20 1.0 12.0 323.0 283.9
16:10 2.0 15.0 322.0 283.4
16:00 2.0 16.0 320.0 281.8
15:50 1.0 16.0 318.0 280.3
15:40 1.0 20.0 317.0 279.7
15:30 5.0 21.0 316.0 279.1
15:20 4.0 17.0 311.0 274.6
15:10 3.0 15.0 307.0 271.0