Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/28 13:50
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:50 0.0 0.0 28.0 34.0
13:40 0.0 0.0 28.0 34.0
13:30 0.0 0.0 28.0 34.1
13:20 0.0 0.0 28.0 34.1
13:10 0.0 0.0 28.0 34.2
13:00 0.0 0.0 28.0 34.2
12:50 0.0 0.0 28.0 34.3
12:40 0.0 0.0 28.0 34.3
12:30 0.0 0.0 28.0 34.4
12:20 0.0 0.0 28.0 34.5
12:10 0.0 0.0 28.0 34.5
12:00 0.0 0.0 28.0 34.6
11:50 0.0 0.0 28.0 34.6
11:40 0.0 0.0 28.0 34.7
11:30 0.0 0.0 28.0 34.7
11:20 0.0 0.0 28.0 34.8
11:10 0.0 0.0 28.0 34.8
11:00 0.0 0.0 28.0 34.9
10:50 0.0 0.0 28.0 35.0
10:40 0.0 0.0 28.0 35.0
10:30 0.0 0.0 28.0 35.1
10:20 0.0 0.0 28.0 35.1
10:10 0.0 0.0 28.0 35.2
10:00 0.0 0.0 28.0 35.2