Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 05:10
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:10 - - - -
04:10 0.0 0.0 0.0 3.3
03:10 0.0 0.0 0.0 3.3
02:10 0.0 0.0 0.0 3.3
01:10 0.0 0.0 0.0 3.4
00:10 0.0 0.0 0.0 3.4
23:10 0.0 0.0 0.0 3.4
22:10 0.0 0.0 0.0 3.5
21:10 0.0 0.0 0.0 3.5
20:10 0.0 0.0 0.0 3.5
19:10 0.0 0.0 0.0 3.6
18:10 0.0 0.0 0.0 3.6
17:10 0.0 0.0 0.0 3.6
16:10 0.0 0.0 0.0 3.7
15:10 0.0 0.0 0.0 3.7
14:10 0.0 0.0 0.0 3.7
13:10 0.0 0.0 0.0 3.8
12:10 0.0 0.0 0.0 3.8
11:10 0.0 0.0 0.0 3.8
10:10 0.0 0.0 0.0 3.9
09:10 0.0 0.0 0.0 3.9
08:10 0.0 0.0 0.0 4.0
07:10 0.0 0.0 0.0 4.0
06:10 0.0 0.0 0.0 4.0