Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/28 18:20
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:20 0.0 0.0 0.0 15.3
17:20 0.0 0.0 0.0 15.4
16:20 0.0 0.0 0.0 15.6
15:20 0.0 0.0 0.0 15.7
14:20 0.0 0.0 0.0 15.9
13:20 0.0 0.0 0.0 16.0
12:20 0.0 0.0 0.0 16.2
11:20 0.0 0.0 0.0 16.4
10:20 0.0 0.0 0.0 16.5
09:20 0.0 0.0 0.0 16.7
08:20 0.0 0.0 0.0 16.8
07:20 0.0 0.0 0.0 17.0
06:20 0.0 0.0 0.0 17.2
05:20 0.0 0.0 0.0 17.3
04:20 0.0 0.0 0.0 17.5
03:20 0.0 0.0 0.0 17.7
02:20 0.0 0.0 0.0 17.8
01:20 0.0 0.0 0.0 18.0
00:20 0.0 0.0 0.0 18.2
23:20 0.0 0.0 0.0 18.4
22:20 0.0 0.0 0.0 18.5
21:20 0.0 0.0 0.0 18.7
20:20 0.0 0.0 0.0 18.9
19:20 0.0 0.0 0.0 19.1