Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 22:50
Pangalan ng observatory Koi
Lokasyon 3-127, Koi
Latitude / Longitude 34.4064 / 132.4256
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:50 0.0 0.0 9.0 12.2
21:50 0.0 0.0 9.0 12.3
20:50 0.0 0.0 9.0 12.4
19:50 0.0 0.0 9.0 12.6
18:50 0.0 0.0 9.0 12.7
17:50 0.0 0.0 9.0 12.8
16:50 0.0 0.0 9.0 12.9
15:50 0.0 0.0 9.0 13.0
14:50 0.0 0.0 9.0 13.2
13:50 0.0 0.0 9.0 13.3
12:50 0.0 0.0 9.0 13.4
11:50 0.0 0.0 9.0 13.6
10:50 0.0 0.0 9.0 13.7
09:50 0.0 0.0 9.0 13.8
08:50 1.0 3.0 9.0 14.0
07:50 1.0 2.0 6.0 11.1
06:50 1.0 3.0 4.0 9.2
05:50 1.0 1.0 1.0 6.2
04:50 0.0 0.0 0.0 5.3
03:50 0.0 0.0 0.0 5.3
02:50 0.0 0.0 0.0 5.4
01:50 0.0 0.0 0.0 5.4
00:50 0.0 0.0 0.0 5.5
23:50 0.0 0.0 0.0 5.5