Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/26 00:50
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:50 0.0 0.0 21.0 22.5
00:40 0.0 0.0 21.0 22.5
00:30 0.0 0.0 21.0 22.6
00:20 0.0 0.0 21.0 22.6
00:10 0.0 0.0 21.0 22.6
00:00 0.0 0.0 21.0 22.7
23:50 0.0 0.0 21.0 22.7
23:40 0.0 0.0 21.0 22.8
23:30 0.0 0.0 21.0 22.8
23:20 0.0 0.0 21.0 22.8
23:10 0.0 0.0 21.0 22.9
23:00 0.0 0.0 21.0 22.9
22:50 0.0 0.0 21.0 22.9
22:40 0.0 0.0 21.0 23.0
22:30 0.0 0.0 21.0 23.0
22:20 0.0 0.0 21.0 23.0
22:10 0.0 0.0 21.0 23.1
22:00 0.0 0.0 21.0 23.1
21:50 0.0 0.0 21.0 23.2
21:40 0.0 0.0 21.0 23.2
21:30 0.0 0.0 21.0 23.2
21:20 0.0 0.0 21.0 23.3
21:10 0.0 0.0 21.0 23.3
21:00 0.0 0.0 21.0 23.3