Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:50
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 0.0 0.0 67.0 60.3
16:40 0.0 0.0 67.0 60.4
16:30 0.0 0.0 67.0 60.5
16:20 0.0 0.0 67.0 60.6
16:10 0.0 0.0 67.0 60.7
16:00 0.0 0.0 67.0 60.8
15:50 0.0 0.0 67.0 60.9
15:40 0.0 0.0 67.0 61.0
15:30 0.0 0.0 67.0 61.1
15:20 0.0 0.0 67.0 61.2
15:10 0.0 0.0 67.0 61.3
15:00 0.0 0.0 67.0 61.4
14:50 0.0 0.0 67.0 61.5
14:40 0.0 0.0 67.0 61.6
14:30 0.0 0.0 67.0 61.7
14:20 0.0 0.0 67.0 61.8
14:10 0.0 0.0 67.0 61.9
14:00 0.0 0.0 67.0 62.0
13:50 0.0 0.0 67.0 62.1
13:40 0.0 0.0 67.0 62.2
13:30 0.0 0.0 67.0 62.3
13:20 0.0 0.0 67.0 62.4
13:10 0.0 0.0 67.0 62.5
13:00 0.0 0.0 67.0 62.6