Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/27 22:50
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:50 0.0 0.0 0.0 24.8
22:40 0.0 0.0 0.0 24.8
22:30 0.0 0.0 0.0 24.8
22:20 0.0 0.0 0.0 24.9
22:10 0.0 0.0 0.0 24.9
22:00 0.0 0.0 0.0 25.0
21:50 0.0 0.0 0.0 25.0
21:40 0.0 0.0 0.0 25.0
21:30 0.0 0.0 0.0 25.1
21:20 0.0 0.0 0.0 25.1
21:10 0.0 0.0 0.0 25.2
21:00 0.0 0.0 0.0 25.2
20:50 0.0 0.0 0.0 25.2
20:40 0.0 0.0 0.0 25.3
20:30 0.0 0.0 0.0 25.3
20:20 0.0 0.0 0.0 25.4
20:10 0.0 0.0 0.0 25.4
20:00 0.0 0.0 0.0 25.4
19:50 0.0 0.0 19.0 25.5
19:40 0.0 0.0 19.0 25.5
19:30 0.0 0.0 19.0 25.6
19:20 0.0 0.0 19.0 25.6
19:10 0.0 0.0 19.0 25.7
19:00 0.0 0.0 19.0 25.7