Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/03 04:50
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:50 0.0 0.0 0.0 36.7
04:40 0.0 0.0 0.0 36.8
04:30 0.0 0.0 0.0 36.8
04:20 0.0 0.0 0.0 36.9
04:10 0.0 0.0 0.0 36.9
04:00 0.0 0.0 0.0 37.0
03:50 0.0 0.0 0.0 37.0
03:40 0.0 0.0 0.0 37.1
03:30 0.0 0.0 0.0 37.2
03:20 0.0 0.0 0.0 37.2
03:10 0.0 0.0 0.0 37.3
03:00 0.0 0.0 0.0 37.3
02:50 0.0 0.0 0.0 37.4
02:40 0.0 0.0 0.0 37.5
02:30 0.0 0.0 0.0 37.5
02:20 0.0 0.0 0.0 37.6
02:10 0.0 0.0 0.0 37.6
02:00 0.0 0.0 0.0 37.7
01:50 0.0 0.0 0.0 37.8
01:40 0.0 0.0 0.0 37.8
01:30 0.0 0.0 0.0 37.9
01:20 0.0 0.0 0.0 38.0
01:10 0.0 0.0 0.0 38.0
01:00 0.0 0.0 0.0 38.1