Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/28 21:10
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:10 - - - -
21:00 0.0 0.0 0.0 10.4
20:50 0.0 0.0 0.0 10.4
20:40 0.0 0.0 0.0 10.4
20:30 0.0 0.0 0.0 10.5
20:20 0.0 0.0 0.0 10.5
20:10 0.0 0.0 0.0 10.5
20:00 0.0 0.0 0.0 10.5
19:50 0.0 0.0 0.0 10.5
19:40 0.0 0.0 0.0 10.5
19:30 0.0 0.0 0.0 10.6
19:20 0.0 0.0 0.0 10.6
19:10 0.0 0.0 0.0 10.6
19:00 0.0 0.0 0.0 10.6
18:50 0.0 0.0 0.0 10.6
18:40 0.0 0.0 0.0 10.6
18:30 0.0 0.0 0.0 10.7
18:20 0.0 0.0 0.0 10.7
18:10 0.0 0.0 0.0 10.7
18:00 0.0 0.0 0.0 10.7
17:50 0.0 0.0 0.0 10.7
17:40 0.0 0.0 0.0 10.7
17:30 0.0 0.0 0.0 10.8
17:20 0.0 0.0 0.0 10.8