Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/29 04:50
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:50 0.0 0.0 0.0 15.6
04:40 0.0 0.0 0.0 15.6
04:30 0.0 0.0 0.0 15.7
04:20 0.0 0.0 0.0 15.7
04:10 0.0 0.0 0.0 15.7
04:00 0.0 0.0 0.0 15.7
03:50 0.0 0.0 0.0 15.8
03:40 0.0 0.0 0.0 15.8
03:30 0.0 0.0 0.0 15.8
03:20 0.0 0.0 0.0 15.9
03:10 0.0 0.0 0.0 15.9
03:00 0.0 0.0 0.0 15.9
02:50 0.0 0.0 0.0 15.9
02:40 0.0 0.0 0.0 16.0
02:30 0.0 0.0 0.0 16.0
02:20 0.0 0.0 0.0 16.0
02:10 0.0 0.0 0.0 16.0
02:00 0.0 0.0 0.0 16.1
01:50 0.0 0.0 0.0 16.1
01:40 0.0 0.0 0.0 16.1
01:30 0.0 0.0 0.0 16.1
01:20 0.0 0.0 0.0 16.2
01:10 0.0 0.0 0.0 16.2
01:00 0.0 0.0 0.0 16.2