Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/26 15:20
Pangalan ng observatory Eba
Lokasyon 1-1-13, Eba-nishi
Latitude / Longitude 34.3731 / 132.4358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:20 0.0 0.0 17.0 17.4
14:20 0.0 0.0 17.0 17.6
13:20 0.0 0.0 17.0 17.8
12:20 0.0 1.0 17.0 18.0
11:20 0.0 1.0 16.0 17.1
10:20 0.0 1.0 15.0 16.3
09:20 0.0 1.0 14.0 15.4
08:20 1.0 2.0 13.0 14.6
07:20 0.0 1.0 11.0 12.7
06:20 1.0 2.0 10.0 11.8
05:20 0.0 1.0 8.0 9.9
04:20 1.0 3.0 7.0 9.0
03:20 0.0 2.0 4.0 6.1
02:20 0.0 1.0 2.0 4.1
01:20 0.0 0.0 1.0 3.2
00:20 0.0 1.0 1.0 3.2
23:20 0.0 0.0 0.0 2.2
22:20 0.0 0.0 0.0 2.2
21:20 0.0 0.0 0.0 2.3
20:20 0.0 0.0 0.0 2.3
19:20 0.0 0.0 0.0 2.3
18:20 0.0 0.0 0.0 2.3
17:20 0.0 0.0 0.0 2.4
16:20 0.0 0.0 0.0 2.4