Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/27 21:40
Pangalan ng observatory Ayagaoka
Lokasyon 2-10-1, Kouchi-minami
Latitude / Longitude 34.4103 / 132.3439
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:40 0.0 0.0 0.0 27.9
21:30 0.0 0.0 0.0 28.0
21:20 0.0 0.0 0.0 28.0
21:10 0.0 0.0 0.0 28.1
21:00 0.0 0.0 0.0 28.1
20:50 0.0 0.0 0.0 28.2
20:40 0.0 0.0 0.0 28.2
20:30 0.0 0.0 0.0 28.3
20:20 0.0 0.0 0.0 28.3
20:10 0.0 0.0 0.0 28.3
20:00 0.0 0.0 0.0 28.4
19:50 0.0 0.0 24.0 28.4
19:40 0.0 0.0 24.0 28.5
19:30 0.0 0.0 24.0 28.5
19:20 0.0 0.0 24.0 28.6
19:10 0.0 0.0 24.0 28.6
19:00 0.0 0.0 24.0 28.7
18:50 0.0 0.0 24.0 28.7
18:40 0.0 0.0 24.0 28.8
18:30 0.0 0.0 24.0 28.8
18:20 0.0 0.0 24.0 28.9
18:10 0.0 0.0 24.0 28.9
18:00 0.0 0.0 24.0 28.9
17:50 0.0 0.0 24.0 29.0