Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/11 03:10
Pangalan ng observatory Ayagaoka
Lokasyon 2-10-1, Kouchi-minami
Latitude / Longitude 34.4103 / 132.3439
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:10 0.0 0.0 0.0 9.4
03:00 0.0 0.0 0.0 9.4
02:50 0.0 0.0 0.0 9.4
02:40 0.0 0.0 0.0 9.4
02:30 0.0 0.0 0.0 9.5
02:20 0.0 0.0 0.0 9.5
02:10 0.0 0.0 0.0 9.5
02:00 0.0 0.0 0.0 9.5
01:50 0.0 0.0 0.0 9.5
01:40 0.0 0.0 0.0 9.5
01:30 0.0 0.0 0.0 9.6
01:20 0.0 0.0 0.0 9.6
01:10 0.0 0.0 0.0 9.6
01:00 0.0 0.0 0.0 9.6
00:50 0.0 0.0 0.0 9.6
00:40 0.0 0.0 0.0 9.6
00:30 0.0 0.0 0.0 9.6
00:20 0.0 0.0 0.0 9.7
00:10 0.0 0.0 0.0 9.7
00:00 0.0 0.0 0.0 9.7
23:50 0.0 0.0 0.0 9.7
23:40 0.0 0.0 0.0 9.7
23:30 0.0 0.0 0.0 9.7
23:20 0.0 0.0 0.0 9.8