Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 13:00
Pangalan ng observatory Ayagaoka
Lokasyon 2-10-1, Kouchi-minami
Latitude / Longitude 34.4103 / 132.3439
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:00 0.0 0.0 0.0 20.4
12:50 0.0 0.0 0.0 20.5
12:40 0.0 0.0 0.0 20.5
12:30 0.0 0.0 0.0 20.5
12:20 0.0 0.0 0.0 20.6
12:10 0.0 0.0 0.0 20.6
12:00 0.0 - 0.0 20.6
11:50 0.0 - 0.0 20.7
11:40 0.0 - 0.0 20.7
11:30 0.0 - 0.0 20.7
11:20 0.0 - 0.0 20.8
11:10 - - 0.0 20.8
11:00 - - - 20.8
10:50 - - - 20.9
10:40 - - - 20.9
10:30 - - - 20.9
10:20 - - - 21.0
10:10 - - - 21.0
10:00 - - - 21.0
09:50 - - - 21.1
09:40 - - - 21.1
09:30 - - - 21.1
09:20 - - - 21.2
09:10 0.0 0.0 0.0 21.2