Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 05:40
Pangalan ng observatory Ayagaoka
Lokasyon 2-10-1, Kouchi-minami
Latitude / Longitude 34.4103 / 132.3439
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:40 0.0 0.0 0.0 5.2
05:30 0.0 0.0 0.0 5.2
05:20 0.0 0.0 0.0 5.2
05:10 0.0 0.0 0.0 5.2
05:00 0.0 0.0 0.0 5.2
04:50 0.0 0.0 0.0 5.2
04:40 0.0 0.0 0.0 5.3
04:30 0.0 0.0 0.0 5.3
04:20 0.0 0.0 0.0 5.3
04:10 0.0 0.0 0.0 5.3
04:00 0.0 0.0 0.0 5.3
03:50 0.0 0.0 0.0 5.3
03:40 0.0 0.0 0.0 5.3
03:30 0.0 0.0 0.0 5.3
03:20 0.0 0.0 0.0 5.3
03:10 0.0 0.0 0.0 5.3
03:00 0.0 0.0 0.0 5.3
02:50 0.0 0.0 0.0 5.3
02:40 0.0 0.0 0.0 5.4
02:30 0.0 0.0 0.0 5.4
02:20 0.0 0.0 0.0 5.4
02:10 0.0 0.0 0.0 5.4
02:00 0.0 0.0 0.0 5.4
01:50 0.0 0.0 0.0 5.4