Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 05:30
Pangalan ng observatory Ayagaoka
Lokasyon 2-10-1, Kouchi-minami
Latitude / Longitude 34.4103 / 132.3439
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:30 0.0 0.0 0.0 5.2
04:30 0.0 0.0 0.0 5.3
03:30 0.0 0.0 0.0 5.3
02:30 0.0 0.0 0.0 5.4
01:30 0.0 0.0 0.0 5.4
00:30 0.0 0.0 0.0 5.5
23:30 0.0 0.0 0.0 5.5
22:30 0.0 0.0 0.0 5.6
21:30 0.0 0.0 0.0 5.6
20:30 0.0 0.0 0.0 5.7
19:30 0.0 0.0 0.0 5.7
18:30 0.0 0.0 0.0 5.8
17:30 0.0 0.0 0.0 5.9
16:30 0.0 0.0 0.0 5.9
15:30 0.0 0.0 0.0 6.0
14:30 0.0 0.0 0.0 6.0
13:30 0.0 0.0 0.0 6.1
12:30 0.0 0.0 0.0 6.1
11:30 0.0 0.0 0.0 6.2
10:30 0.0 0.0 0.0 6.3
09:30 0.0 0.0 0.0 6.3
08:30 0.0 0.0 0.0 6.4
07:30 0.0 0.0 0.0 6.4
06:30 0.0 0.0 0.0 6.5