Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/28 21:00
Pangalan ng observatory Nakayama-shin-machi
Lokasyon 2-8-1, Nakayama-shin-machi
Latitude / Longitude 34.4208 / 132.5
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:00 - - - -
20:50 0.0 0.0 0.0 18.0
20:40 0.0 0.0 0.0 18.0
20:30 0.0 0.0 0.0 18.1
20:20 0.0 0.0 0.0 18.1
20:10 0.0 0.0 0.0 18.1
20:00 0.0 0.0 0.0 18.1
19:50 0.0 0.0 0.0 18.2
19:40 0.0 0.0 0.0 18.2
19:30 0.0 0.0 0.0 18.2
19:20 0.0 0.0 0.0 18.3
19:10 0.0 0.0 0.0 18.3
19:00 0.0 0.0 0.0 18.3
18:50 0.0 0.0 0.0 18.3
18:40 0.0 0.0 0.0 18.4
18:30 0.0 0.0 0.0 18.4
18:20 0.0 0.0 0.0 18.4
18:10 0.0 0.0 0.0 18.5
18:00 0.0 0.0 0.0 18.5
17:50 0.0 0.0 0.0 18.5
17:40 0.0 0.0 0.0 18.6
17:30 0.0 0.0 0.0 18.6
17:20 0.0 0.0 0.0 18.6
17:10 0.0 0.0 0.0 18.6