Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:50
Pangalan ng observatory Nakayama-shin-machi
Lokasyon 2-8-1, Nakayama-shin-machi
Latitude / Longitude 34.4208 / 132.5
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:50 0.0 0.0 0.0 43.6
20:40 0.0 0.0 0.0 43.7
20:30 0.0 0.0 0.0 43.8
20:20 0.0 0.0 0.0 43.8
20:10 0.0 0.0 0.0 43.9
20:00 0.0 0.0 0.0 44.0
19:50 0.0 0.0 0.0 44.0
19:40 0.0 0.0 0.0 44.1
19:30 0.0 0.0 0.0 44.2
19:20 0.0 0.0 23.0 44.3
19:10 0.0 0.0 23.0 44.3
19:00 0.0 0.0 23.0 44.4
18:50 0.0 0.0 23.0 44.5
18:40 0.0 0.0 23.0 44.5
18:30 0.0 0.0 23.0 44.6
18:20 0.0 0.0 23.0 44.7
18:10 0.0 0.0 23.0 44.8
18:00 0.0 0.0 23.0 44.8
17:50 0.0 0.0 23.0 44.9
17:40 0.0 0.0 23.0 45.0
17:30 0.0 0.0 23.0 45.0
17:20 0.0 0.0 23.0 45.1
17:10 0.0 0.0 23.0 45.2
17:00 0.0 0.0 23.0 45.3