Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:00
Pangalan ng observatory Nakayama-shin-machi
Lokasyon 2-8-1, Nakayama-shin-machi
Latitude / Longitude 34.4208 / 132.5
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:00 - - - -
13:50 0.0 0.0 0.0 140.9
13:40 0.0 0.0 0.0 141.1
13:30 0.0 0.0 0.0 141.4
13:20 0.0 0.0 0.0 141.6
13:10 0.0 0.0 0.0 141.8
13:00 0.0 0.0 0.0 142.1
12:50 0.0 0.0 0.0 142.3
12:40 0.0 0.0 0.0 142.5
12:30 0.0 0.0 0.0 142.7
12:20 0.0 0.0 0.0 143.0
12:10 0.0 0.0 0.0 143.2
12:00 0.0 0.0 0.0 143.4
11:50 0.0 0.0 0.0 143.7
11:40 0.0 0.0 0.0 143.9
11:30 0.0 0.0 0.0 144.1
11:20 0.0 0.0 0.0 144.4
11:10 0.0 0.0 0.0 144.6
11:00 0.0 0.0 0.0 144.8
10:50 0.0 0.0 0.0 145.1
10:40 0.0 0.0 0.0 145.3
10:30 0.0 0.0 0.0 145.5
10:20 0.0 0.0 0.0 145.8
10:10 0.0 0.0 0.0 146.0