Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 03:30
Pangalan ng observatory Nakayama-shin-machi
Lokasyon 2-8-1, Nakayama-shin-machi
Latitude / Longitude 34.4208 / 132.5
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:30 0.0 0.0 0.0 4.7
03:20 0.0 0.0 0.0 4.7
03:10 0.0 0.0 0.0 4.7
03:00 0.0 0.0 0.0 4.7
02:50 0.0 0.0 0.0 4.7
02:40 0.0 0.0 0.0 4.8
02:30 0.0 0.0 0.0 4.8
02:20 0.0 0.0 0.0 4.8
02:10 0.0 0.0 0.0 4.8
02:00 0.0 0.0 0.0 4.8
01:50 0.0 0.0 0.0 4.8
01:40 0.0 0.0 0.0 4.8
01:30 0.0 0.0 0.0 4.8
01:20 0.0 0.0 0.0 4.8
01:10 0.0 0.0 0.0 4.8
01:00 0.0 0.0 0.0 4.8
00:50 0.0 0.0 0.0 4.8
00:40 0.0 0.0 0.0 4.8
00:30 0.0 0.0 0.0 4.9
00:20 0.0 0.0 0.0 4.9
00:10 0.0 0.0 0.0 4.9
00:00 0.0 0.0 0.0 4.9
23:50 0.0 0.0 0.0 4.9
23:40 0.0 0.0 0.0 4.9