Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/25 16:30
Pangalan ng observatory Nakayama-shin-machi
Lokasyon 2-8-1, Nakayama-shin-machi
Latitude / Longitude 34.4208 / 132.5
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:30 0.0 0.0 0.0 1.1
15:30 0.0 0.0 0.0 1.1
14:30 0.0 0.0 0.0 1.1
13:30 0.0 0.0 0.0 1.2
12:30 0.0 0.0 0.0 1.2
11:30 0.0 0.0 0.0 1.2
10:30 0.0 0.0 0.0 1.2
09:30 0.0 0.0 0.0 1.2
08:30 0.0 0.0 0.0 1.2
07:30 0.0 0.0 0.0 1.2
06:30 0.0 0.0 0.0 1.2
05:30 0.0 0.0 0.0 1.2
04:30 0.0 0.0 0.0 1.3
03:30 0.0 0.0 0.0 1.3
02:30 0.0 0.0 0.0 1.3
01:30 0.0 0.0 0.0 1.3
00:30 0.0 0.0 0.0 1.3
23:30 0.0 0.0 0.0 1.3
22:30 0.0 0.0 0.0 1.3
21:30 0.0 0.0 0.0 1.3
20:30 0.0 0.0 0.0 1.4
19:30 0.0 0.0 0.0 1.4
18:30 0.0 0.0 0.0 1.4
17:30 0.0 0.0 0.0 1.4