Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:20
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 45.0 42.5
16:10 0.0 0.0 45.0 42.6
16:00 0.0 0.0 45.0 42.7
15:50 0.0 0.0 45.0 42.7
15:40 0.0 0.0 45.0 42.8
15:30 0.0 0.0 45.0 42.9
15:20 0.0 0.0 45.0 42.9
15:10 0.0 0.0 45.0 43.0
15:00 0.0 0.0 45.0 43.1
14:50 0.0 0.0 45.0 43.1
14:40 0.0 0.0 45.0 43.2
14:30 0.0 0.0 45.0 43.3
14:20 0.0 0.0 45.0 43.3
14:10 0.0 0.0 45.0 43.4
14:00 0.0 0.0 45.0 43.5
13:50 0.0 0.0 45.0 43.6
13:40 0.0 0.0 45.0 43.6
13:30 0.0 0.0 45.0 43.7
13:20 0.0 0.0 45.0 43.8
13:10 0.0 0.0 45.0 43.8
13:00 0.0 0.0 45.0 43.9
12:50 0.0 0.0 45.0 44.0
12:40 0.0 0.0 45.0 44.0
12:30 0.0 0.0 45.0 44.1