Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/06/15 18:40
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:40 0.0 0.0 0.0 18.0
18:30 0.0 0.0 0.0 18.0
18:20 0.0 0.0 0.0 18.0
18:10 0.0 0.0 0.0 18.0
18:00 0.0 0.0 0.0 18.1
17:50 0.0 0.0 0.0 18.1
17:40 0.0 0.0 0.0 18.1
17:30 0.0 0.0 0.0 18.2
17:20 0.0 0.0 0.0 18.2
17:10 0.0 0.0 0.0 18.2
17:00 0.0 0.0 0.0 18.3
16:50 0.0 0.0 0.0 18.3
16:40 0.0 0.0 0.0 18.3
16:30 0.0 0.0 0.0 18.3
16:20 0.0 0.0 0.0 18.4
16:10 0.0 0.0 0.0 18.4
16:00 0.0 0.0 0.0 18.4
15:50 0.0 0.0 0.0 18.5
15:40 0.0 0.0 0.0 18.5
15:30 0.0 0.0 0.0 18.5
15:20 0.0 0.0 0.0 18.5
15:10 0.0 0.0 0.0 18.6
15:00 0.0 0.0 0.0 18.6
14:50 0.0 0.0 0.0 18.6