Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 21:50
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:50 0.0 0.0 0.0 19.1
21:40 0.0 0.0 0.0 19.1
21:30 0.0 0.0 0.0 19.1
21:20 0.0 0.0 0.0 19.2
21:10 0.0 0.0 0.0 19.2
21:00 0.0 0.0 0.0 19.2
20:50 0.0 0.0 0.0 19.2
20:40 0.0 0.0 0.0 19.3
20:30 0.0 0.0 0.0 19.3
20:20 0.0 0.0 0.0 19.3
20:10 0.0 0.0 0.0 19.4
20:00 0.0 0.0 0.0 19.4
19:50 0.0 0.0 0.0 19.4
19:40 0.0 0.0 0.0 19.5
19:30 0.0 0.0 0.0 19.5
19:20 0.0 0.0 0.0 19.5
19:10 0.0 0.0 0.0 19.6
19:00 0.0 0.0 0.0 19.6
18:50 0.0 0.0 0.0 19.6
18:40 0.0 0.0 0.0 19.7
18:30 0.0 0.0 0.0 19.7
18:20 0.0 0.0 0.0 19.7
18:10 0.0 0.0 0.0 19.7
18:00 0.0 0.0 0.0 19.8