Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/27 05:50
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:50 0.0 0.0 0.0 1.2
05:40 0.0 0.0 0.0 1.2
05:30 0.0 0.0 0.0 1.2
05:20 0.0 0.0 0.0 1.2
05:10 0.0 0.0 0.0 1.2
05:00 0.0 0.0 0.0 1.2
04:50 0.0 0.0 0.0 1.2
04:40 0.0 0.0 0.0 1.2
04:30 0.0 0.0 0.0 1.2
04:20 0.0 0.0 0.0 1.2
04:10 0.0 0.0 0.0 1.2
04:00 0.0 0.0 0.0 1.2
03:50 0.0 0.0 0.0 1.2
03:40 0.0 0.0 0.0 1.2
03:30 0.0 0.0 0.0 1.2
03:20 0.0 0.0 0.0 1.2
03:10 0.0 0.0 0.0 1.2
03:00 0.0 0.0 0.0 1.2
02:50 0.0 0.0 0.0 1.2
02:40 0.0 0.0 0.0 1.2
02:30 0.0 0.0 0.0 1.2
02:20 0.0 0.0 0.0 1.2
02:10 0.0 0.0 0.0 1.2
02:00 0.0 0.0 0.0 1.2