Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 04:00
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:00 0.0 0.0 0.0 4.4
03:50 0.0 0.0 0.0 4.4
03:40 0.0 0.0 0.0 4.4
03:30 0.0 0.0 0.0 4.4
03:20 0.0 0.0 0.0 4.4
03:10 0.0 0.0 0.0 4.4
03:00 0.0 0.0 0.0 4.5
02:50 0.0 0.0 0.0 4.5
02:40 0.0 0.0 0.0 4.5
02:30 0.0 0.0 0.0 4.5
02:20 0.0 0.0 0.0 4.5
02:10 0.0 0.0 0.0 4.5
02:00 0.0 0.0 0.0 4.5
01:50 0.0 0.0 0.0 4.5
01:40 0.0 0.0 0.0 4.5
01:30 0.0 0.0 0.0 4.5
01:20 0.0 0.0 0.0 4.5
01:10 0.0 0.0 0.0 4.5
01:00 0.0 0.0 0.0 4.5
00:50 0.0 0.0 0.0 4.5
00:40 0.0 0.0 0.0 4.6
00:30 0.0 0.0 0.0 4.6
00:20 0.0 0.0 0.0 4.6
00:10 0.0 0.0 0.0 4.6