Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:40
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:40 0.0 0.0 0.0 122.1
14:30 0.0 0.0 0.0 122.3
14:20 0.0 0.0 0.0 122.5
14:10 0.0 0.0 0.0 122.7
14:00 0.0 0.0 0.0 122.9
13:50 0.0 0.0 0.0 123.1
13:40 0.0 0.0 0.0 123.3
13:30 0.0 0.0 0.0 123.5
13:20 0.0 0.0 0.0 123.7
13:10 0.0 0.0 0.0 123.9
13:00 0.0 0.0 0.0 124.1
12:50 0.0 0.0 0.0 124.3
12:40 0.0 0.0 0.0 124.5
12:30 0.0 0.0 0.0 124.7
12:20 0.0 0.0 0.0 124.9
12:10 0.0 0.0 0.0 125.1
12:00 0.0 0.0 0.0 125.3
11:50 0.0 0.0 0.0 125.5
11:40 0.0 0.0 0.0 125.7
11:30 0.0 0.0 0.0 125.9
11:20 0.0 0.0 0.0 126.1
11:10 0.0 0.0 0.0 126.3
11:00 0.0 0.0 0.0 126.5
10:50 0.0 0.0 0.0 126.7