Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 04:00
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:00 0.0 0.0 0.0 4.4
03:00 0.0 0.0 0.0 4.5
02:00 0.0 0.0 0.0 4.5
01:00 0.0 0.0 0.0 4.5
00:00 0.0 0.0 0.0 4.6
23:00 0.0 0.0 0.0 4.6
22:00 0.0 0.0 0.0 4.7
21:00 0.0 0.0 0.0 4.7
20:00 0.0 0.0 0.0 4.8
19:00 0.0 0.0 0.0 4.8
18:00 0.0 0.0 0.0 4.9
17:00 0.0 0.0 0.0 4.9
16:00 0.0 0.0 0.0 5.0
15:00 0.0 0.0 0.0 5.0
14:00 0.0 0.0 0.0 5.0
13:00 0.0 0.0 0.0 5.1
12:00 0.0 0.0 0.0 5.1
11:00 0.0 0.0 0.0 5.2
10:00 0.0 0.0 0.0 5.2
09:00 0.0 0.0 0.0 5.3
08:00 0.0 0.0 0.0 5.3
07:00 0.0 0.0 0.0 5.4
06:00 0.0 0.0 0.0 5.5
05:00 0.0 0.0 0.0 5.5