Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/01 10:00
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:00 0.0 0.0 0.0 8.6
09:00 0.0 0.0 0.0 8.7
08:00 0.0 0.0 0.0 8.8
07:00 0.0 0.0 0.0 8.8
06:00 0.0 0.0 0.0 8.9
05:00 0.0 0.0 0.0 9.0
04:00 0.0 0.0 0.0 9.1
03:00 0.0 0.0 0.0 9.2
02:00 0.0 0.0 0.0 9.3
01:00 0.0 0.0 0.0 9.4
00:00 0.0 0.0 0.0 9.5
23:00 0.0 0.0 0.0 9.5
22:00 0.0 0.0 0.0 9.6
21:00 0.0 0.0 0.0 9.7
20:00 0.0 0.0 0.0 9.8
19:00 0.0 0.0 0.0 9.9
18:00 0.0 0.0 0.0 10.0
17:00 0.0 0.0 0.0 10.1
16:00 0.0 0.0 0.0 10.2
15:00 0.0 0.0 0.0 10.3
14:00 0.0 0.0 0.0 10.4
13:00 0.0 0.0 0.0 10.5
12:00 0.0 0.0 0.0 10.6
11:00 0.0 0.0 0.0 10.7