Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/29 16:50
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 0.0 0.0 0.0 0.7
15:50 0.0 0.0 0.0 0.7
14:50 0.0 0.0 0.0 0.7
13:50 0.0 0.0 0.0 0.7
12:50 0.0 0.0 0.0 0.7
11:50 0.0 0.0 0.0 0.7
10:50 0.0 0.0 0.0 0.7
09:50 0.0 0.0 0.0 0.7
08:50 0.0 0.0 0.0 0.7
07:50 0.0 0.0 0.0 0.7
06:50 0.0 0.0 0.0 0.7
05:50 0.0 0.0 0.0 0.7
04:50 0.0 0.0 0.0 0.8
03:50 0.0 0.0 0.0 0.8
02:50 0.0 0.0 0.0 0.8
01:50 0.0 0.0 0.0 0.8
00:50 0.0 0.0 0.0 0.8
23:50 0.0 0.0 0.0 0.8
22:50 0.0 0.0 0.0 0.8
21:50 0.0 0.0 0.0 0.8
20:50 0.0 0.0 0.0 0.8
19:50 0.0 0.0 0.0 0.8
18:50 0.0 0.0 0.0 0.8
17:50 0.0 0.0 0.0 0.8