Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/19 15:10
Pangalan ng observatory Kusuna
Lokasyon 5-7, Kusuna-cho
Latitude / Longitude 34.3625 / 132.4861
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:10 0.0 0.0 0.0 22.0
14:10 0.0 0.0 0.0 22.2
13:10 0.0 0.0 0.0 22.4
12:10 0.0 0.0 23.0 22.6
11:10 0.0 0.0 23.0 22.8
10:10 0.0 0.0 23.0 23.1
09:10 0.0 0.0 23.0 23.3
08:10 0.0 0.0 23.0 23.5
07:10 0.0 0.0 23.0 23.7
06:10 0.0 0.0 23.0 24.0
05:10 0.0 0.0 23.0 24.2
04:10 0.0 0.0 23.0 24.4
03:10 0.0 0.0 23.0 24.7
02:10 0.0 0.0 23.0 24.9
01:10 0.0 0.0 23.0 25.2
00:10 0.0 0.0 23.0 25.4
23:10 0.0 0.0 23.0 25.6
22:10 0.0 0.0 23.0 25.9
21:10 0.0 0.0 23.0 26.1
20:10 0.0 0.0 23.0 26.4
19:10 0.0 0.0 23.0 26.7
18:10 0.0 0.0 23.0 26.9
17:10 0.0 0.0 23.0 27.2
16:10 0.0 0.0 23.0 27.4