Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 10:10
Pangalan ng observatory Suginamidai
Lokasyon 64-18, Suginamidai
Latitude / Longitude 34.4319 / 132.3003
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:10 0.0 0.0 0.0 19.7
10:00 0.0 0.0 0.0 19.7
09:50 0.0 0.0 0.0 19.7
09:40 0.0 0.0 0.0 19.8
09:30 0.0 0.0 0.0 19.8
09:20 0.0 0.0 0.0 19.8
09:10 0.0 0.0 0.0 19.9
09:00 0.0 0.0 29.0 19.9
08:50 0.0 0.0 29.0 19.9
08:40 0.0 0.0 29.0 20.0
08:30 0.0 0.0 29.0 20.0
08:20 0.0 0.0 29.0 20.0
08:10 0.0 0.0 29.0 20.0
08:00 0.0 0.0 29.0 20.1
07:50 0.0 0.0 29.0 20.1
07:40 0.0 0.0 29.0 20.1
07:30 0.0 0.0 29.0 20.2
07:20 0.0 0.0 29.0 20.2
07:10 0.0 0.0 29.0 20.2
07:00 0.0 0.0 29.0 20.3
06:50 0.0 0.0 29.0 20.3
06:40 0.0 0.0 29.0 20.3
06:30 0.0 0.0 29.0 20.4
06:20 0.0 0.0 29.0 20.4