Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 10:50
Pangalan ng observatory Suginamidai
Lokasyon 64-18, Suginamidai
Latitude / Longitude 34.4319 / 132.3003
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:50 0.0 0.0 43.0 35.9
10:40 0.0 0.0 43.0 36.0
10:30 0.0 0.0 43.0 36.0
10:20 0.0 0.0 43.0 36.1
10:10 0.0 0.0 43.0 36.1
10:00 0.0 0.0 43.0 36.2
09:50 0.0 0.0 43.0 36.2
09:40 0.0 0.0 43.0 36.3
09:30 0.0 0.0 43.0 36.4
09:20 0.0 0.0 43.0 36.4
09:10 0.0 0.0 43.0 36.5
09:00 0.0 0.0 43.0 36.5
08:50 0.0 0.0 43.0 36.6
08:40 0.0 0.0 43.0 36.6
08:30 0.0 0.0 43.0 36.7
08:20 0.0 0.0 43.0 36.8
08:10 0.0 0.0 43.0 36.8
08:00 0.0 0.0 43.0 36.9
07:50 0.0 0.0 43.0 36.9
07:40 0.0 0.0 43.0 37.0
07:30 0.0 0.0 43.0 37.1
07:20 0.0 0.0 43.0 37.1
07:10 0.0 0.0 43.0 37.2
07:00 0.0 0.0 43.0 37.2