Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/28 17:20
Pangalan ng observatory Suginamidai
Lokasyon 64-18, Suginamidai
Latitude / Longitude 34.4319 / 132.3003
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:20 0.0 0.0 0.0 21.8
17:10 0.0 0.0 0.0 21.8
17:00 0.0 0.0 0.0 21.9
16:50 0.0 0.0 0.0 21.9
16:40 0.0 0.0 0.0 21.9
16:30 0.0 0.0 0.0 22.0
16:20 0.0 0.0 0.0 22.0
16:10 0.0 0.0 0.0 22.0
16:00 0.0 0.0 0.0 22.1
15:50 0.0 0.0 0.0 22.1
15:40 0.0 0.0 0.0 22.2
15:30 0.0 0.0 0.0 22.2
15:20 0.0 0.0 0.0 22.2
15:10 0.0 0.0 0.0 22.3
15:00 0.0 0.0 0.0 22.3
14:50 0.0 0.0 0.0 22.3
14:40 0.0 0.0 0.0 22.4
14:30 0.0 0.0 0.0 22.4
14:20 0.0 0.0 0.0 22.4
14:10 0.0 0.0 0.0 22.5
14:00 0.0 0.0 0.0 22.5
13:50 0.0 0.0 0.0 22.5
13:40 0.0 0.0 0.0 22.6
13:30 0.0 0.0 0.0 22.6