Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/04 20:40
Pangalan ng observatory Suginamidai
Lokasyon 64-18, Suginamidai
Latitude / Longitude 34.4319 / 132.3003
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:40 0.0 0.0 0.0 24.1
20:30 0.0 0.0 0.0 24.2
20:20 0.0 0.0 0.0 24.2
20:10 0.0 0.0 0.0 24.2
20:00 0.0 0.0 0.0 24.3
19:50 0.0 0.0 0.0 24.3
19:40 0.0 0.0 0.0 24.4
19:30 0.0 0.0 0.0 24.4
19:20 0.0 0.0 0.0 24.4
19:10 0.0 0.0 0.0 24.5
19:00 0.0 0.0 0.0 24.5
18:50 0.0 0.0 0.0 24.6
18:40 0.0 0.0 0.0 24.6
18:30 0.0 0.0 0.0 24.6
18:20 0.0 0.0 0.0 24.7
18:10 0.0 0.0 0.0 24.7
18:00 0.0 0.0 0.0 24.8
17:50 0.0 0.0 0.0 24.8
17:40 0.0 0.0 0.0 24.8
17:30 0.0 0.0 0.0 24.9
17:20 0.0 0.0 0.0 24.9
17:10 0.0 0.0 0.0 25.0
17:00 0.0 0.0 0.0 25.0
16:50 0.0 0.0 0.0 25.0