Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 22:10
Pangalan ng observatory Suginamidai
Lokasyon 64-18, Suginamidai
Latitude / Longitude 34.4319 / 132.3003
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:10 0.0 0.0 13.0 19.4
22:00 0.0 0.0 13.0 19.4
21:50 0.0 0.0 13.0 19.5
21:40 0.0 0.0 13.0 19.5
21:30 0.0 0.0 13.0 19.5
21:20 0.0 0.0 13.0 19.6
21:10 0.0 0.0 13.0 19.6
21:00 0.0 0.0 13.0 19.6
20:50 0.0 0.0 13.0 19.7
20:40 0.0 0.0 13.0 19.7
20:30 0.0 0.0 13.0 19.7
20:20 0.0 0.0 13.0 19.7
20:10 0.0 0.0 13.0 19.8
20:00 0.0 0.0 13.0 19.8
19:50 0.0 0.0 13.0 19.8
19:40 0.0 0.0 13.0 19.9
19:30 0.0 0.0 13.0 19.9
19:20 0.0 0.0 13.0 19.9
19:10 0.0 0.0 13.0 20.0
19:00 0.0 0.0 13.0 20.0
18:50 0.0 0.0 13.0 20.0
18:40 0.0 0.0 13.0 20.1
18:30 0.0 0.0 13.0 20.1
18:20 0.0 0.0 13.0 20.1