Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/26 01:40
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:40 0.0 0.0 24.0 27.3
01:30 0.0 0.0 24.0 27.3
01:20 0.0 0.0 24.0 27.3
01:10 0.0 0.0 24.0 27.4
01:00 0.0 0.0 24.0 27.4
00:50 0.0 0.0 24.0 27.5
00:40 0.0 0.0 24.0 27.5
00:30 0.0 0.0 24.0 27.6
00:20 0.0 0.0 24.0 27.6
00:10 0.0 0.0 24.0 27.7
00:00 0.0 0.0 24.0 27.7
23:50 0.0 0.0 24.0 27.7
23:40 0.0 0.0 24.0 27.8
23:30 0.0 0.0 24.0 27.8
23:20 0.0 0.0 24.0 27.9
23:10 0.0 0.0 24.0 27.9
23:00 0.0 0.0 24.0 28.0
22:50 0.0 0.0 24.0 28.0
22:40 0.0 0.0 24.0 28.1
22:30 0.0 0.0 24.0 28.1
22:20 0.0 0.0 24.0 28.2
22:10 0.0 0.0 24.0 28.2
22:00 0.0 0.0 24.0 28.2
21:50 0.0 0.0 24.0 28.3