Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 06:50
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:50 0.0 0.0 0.0 40.0
06:40 0.0 0.0 0.0 40.1
06:30 0.0 0.0 0.0 40.1
06:20 0.0 0.0 0.0 40.2
06:10 0.0 0.0 0.0 40.2
06:00 0.0 0.0 0.0 40.3
05:50 0.0 0.0 0.0 40.4
05:40 0.0 0.0 0.0 40.4
05:30 0.0 0.0 0.0 40.5
05:20 0.0 0.0 0.0 40.6
05:10 0.0 0.0 0.0 40.6
05:00 0.0 0.0 0.0 40.7
04:50 0.0 0.0 0.0 40.8
04:40 0.0 0.0 0.0 40.8
04:30 0.0 0.0 0.0 40.9
04:20 0.0 0.0 0.0 41.0
04:10 0.0 0.0 0.0 41.0
04:00 0.0 0.0 0.0 41.1
03:50 0.0 0.0 0.0 41.2
03:40 0.0 0.0 0.0 41.2
03:30 0.0 0.0 0.0 41.3
03:20 0.0 0.0 0.0 41.4
03:10 0.0 0.0 0.0 41.4
03:00 0.0 0.0 0.0 41.5