Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 01:50
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:50 0.0 0.0 0.0 7.7
01:40 0.0 0.0 0.0 7.7
01:30 0.0 0.0 0.0 7.7
01:20 0.0 0.0 0.0 7.7
01:10 0.0 0.0 0.0 7.7
01:00 0.0 0.0 0.0 7.7
00:50 0.0 0.0 0.0 7.7
00:40 0.0 0.0 0.0 7.7
00:30 0.0 0.0 0.0 7.8
00:20 0.0 0.0 0.0 7.8
00:10 0.0 0.0 0.0 7.8
00:00 0.0 0.0 0.0 7.8
23:50 0.0 0.0 0.0 7.8
23:40 0.0 0.0 0.0 7.8
23:30 0.0 0.0 0.0 7.8
23:20 0.0 0.0 0.0 7.8
23:10 0.0 0.0 0.0 7.9
23:00 0.0 0.0 0.0 7.9
22:50 0.0 0.0 0.0 7.9
22:40 0.0 0.0 0.0 7.9
22:30 0.0 0.0 0.0 7.9
22:20 0.0 0.0 0.0 7.9
22:10 0.0 0.0 0.0 7.9
22:00 0.0 0.0 0.0 8.0