Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:00
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:00 0.0 0.0 23.0 51.7
04:50 0.0 0.0 23.0 51.7
04:40 0.0 0.0 23.0 51.8
04:30 0.0 0.0 23.0 51.9
04:20 0.0 0.0 23.0 52.0
04:10 0.0 0.0 23.0 52.1
04:00 0.0 0.0 23.0 52.2
03:50 0.0 0.0 23.0 52.2
03:40 0.0 0.0 23.0 52.3
03:30 0.0 0.0 23.0 52.4
03:20 0.0 0.0 23.0 52.5
03:10 0.0 0.0 23.0 52.6
03:00 0.0 0.0 23.0 52.7
02:50 0.0 0.0 23.0 52.8
02:40 0.0 0.0 23.0 52.8
02:30 0.0 0.0 23.0 52.9
02:20 0.0 0.0 23.0 53.0
02:10 0.0 0.0 23.0 53.1
02:00 0.0 0.0 23.0 53.2
01:50 0.0 0.0 23.0 53.3
01:40 0.0 0.0 23.0 53.3
01:30 0.0 0.0 23.0 53.4
01:20 0.0 0.0 23.0 53.5
01:10 0.0 0.0 23.0 53.6