Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 02:50
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:50 1.0 3.0 61.0 57.1
02:40 0.0 3.0 60.0 56.2
02:30 1.0 3.0 60.0 56.3
02:20 0.0 3.0 59.0 55.4
02:10 1.0 3.0 59.0 55.5
02:00 0.0 3.0 58.0 54.6
01:50 1.0 3.0 58.0 54.7
01:40 0.0 2.0 57.0 53.8
01:30 1.0 2.0 57.0 53.8
01:20 0.0 2.0 56.0 52.9
01:10 1.0 2.0 56.0 53.0
01:00 0.0 1.0 55.0 52.1
00:50 0.0 1.0 55.0 52.2
00:40 0.0 1.0 55.0 52.3
00:30 1.0 1.0 55.0 52.4
00:20 0.0 0.0 54.0 51.4
00:10 0.0 0.0 54.0 51.5
00:00 0.0 0.0 54.0 51.6
23:50 0.0 0.0 54.0 51.7
23:40 0.0 0.0 54.0 51.8
23:30 0.0 0.0 54.0 51.8
23:20 0.0 0.0 54.0 51.9
23:10 0.0 0.0 54.0 52.0
23:00 0.0 1.0 54.0 52.1