Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/29 07:50
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:50 0.0 0.0 0.0 12.8
07:40 0.0 0.0 0.0 12.9
07:30 0.0 0.0 0.0 12.9
07:20 0.0 0.0 0.0 12.9
07:10 0.0 0.0 0.0 12.9
07:00 0.0 0.0 0.0 12.9
06:50 0.0 0.0 0.0 13.0
06:40 0.0 0.0 0.0 13.0
06:30 0.0 0.0 0.0 13.0
06:20 0.0 0.0 0.0 13.0
06:10 0.0 0.0 0.0 13.1
06:00 0.0 0.0 0.0 13.1
05:50 0.0 0.0 0.0 13.1
05:40 0.0 0.0 0.0 13.1
05:30 0.0 0.0 0.0 13.1
05:20 0.0 0.0 0.0 13.2
05:10 0.0 0.0 0.0 13.2
05:00 0.0 0.0 0.0 13.2
04:50 0.0 0.0 0.0 13.2
04:40 0.0 0.0 0.0 13.2
04:30 0.0 0.0 0.0 13.3
04:20 0.0 0.0 0.0 13.3
04:10 0.0 0.0 0.0 13.3
04:00 0.0 0.0 0.0 13.3