Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/17 19:20
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:20 - - - -
18:20 0.0 0.0 0.0 12.8
17:20 0.0 0.0 0.0 13.0
16:20 0.0 0.0 0.0 13.1
15:20 0.0 0.0 0.0 13.2
14:20 0.0 0.0 0.0 13.3
13:20 0.0 0.0 0.0 13.5
12:20 0.0 0.0 7.0 13.6
11:20 0.0 0.0 7.0 13.7
10:20 0.0 0.0 7.0 13.9
09:20 0.0 0.0 7.0 14.0
08:20 0.0 0.0 7.0 14.1
07:20 0.0 0.0 7.0 14.3
06:20 0.0 0.0 7.0 14.4
05:20 0.0 0.0 7.0 14.5
04:20 0.0 0.0 7.0 14.7
03:20 0.0 0.0 7.0 14.8
02:20 0.0 0.0 7.0 15.0
01:20 0.0 0.0 7.0 15.1
00:20 0.0 0.0 7.0 15.3
23:20 0.0 0.0 7.0 15.4
22:20 0.0 0.0 7.0 15.6
21:20 0.0 0.0 7.0 15.7
20:20 0.0 0.0 7.0 15.9