Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/07 02:40
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:40 0.0 0.0 0.0 21.0
01:40 0.0 0.0 0.0 21.2
00:40 0.0 0.0 0.0 21.4
23:40 0.0 0.0 0.0 21.6
22:40 0.0 0.0 0.0 21.8
21:40 0.0 0.0 0.0 22.0
20:40 0.0 0.0 0.0 22.2
19:40 0.0 0.0 0.0 22.4
18:40 0.0 0.0 0.0 22.6
17:40 0.0 0.0 0.0 22.8
16:40 0.0 0.0 0.0 23.1
15:40 0.0 0.0 0.0 23.3
14:40 0.0 0.0 0.0 23.5
13:40 0.0 0.0 0.0 23.7
12:40 0.0 0.0 0.0 24.0
11:40 0.0 0.0 0.0 24.2
10:40 0.0 0.0 0.0 24.4
09:40 0.0 0.0 9.0 24.7
08:40 0.0 0.0 9.0 24.9
07:40 0.0 0.0 9.0 25.2
06:40 0.0 0.0 9.0 25.4
05:40 0.0 0.0 9.0 25.6
04:40 0.0 0.0 9.0 25.9
03:40 0.0 0.0 9.0 26.1