Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/02 01:20
Pangalan ng observatory Fukugi
Lokasyon 9-1-2, Umaki
Latitude / Longitude 34.4453 / 132.5358
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 0.0 0.0 28.7
00:20 0.0 0.0 0.0 29.0
23:20 0.0 0.0 0.0 29.3
22:20 0.0 0.0 0.0 29.6
21:20 0.0 0.0 0.0 29.9
20:20 0.0 0.0 0.0 30.1
19:20 0.0 0.0 0.0 30.4
18:20 0.0 0.0 0.0 30.7
17:20 0.0 0.0 33.0 31.0
16:20 0.0 0.0 33.0 31.3
15:20 0.0 0.0 33.0 31.6
14:20 0.0 0.0 33.0 31.9
13:20 0.0 0.0 33.0 32.2
12:20 0.0 0.0 33.0 32.6
11:20 0.0 0.0 33.0 32.9
10:20 0.0 0.0 33.0 33.2
09:20 0.0 0.0 33.0 33.5
08:20 0.0 0.0 33.0 33.8
07:20 0.0 0.0 33.0 34.2
06:20 0.0 0.0 33.0 34.5
05:20 0.0 0.0 33.0 34.8
04:20 0.0 0.0 33.0 35.2
03:20 0.0 0.0 33.0 35.5
02:20 0.0 0.0 33.0 35.8