Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:50
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:50 0.0 0.0 45.0 57.4
01:40 0.0 0.0 45.0 57.5
01:30 0.0 0.0 45.0 57.6
01:20 0.0 0.0 45.0 57.7
01:10 0.0 0.0 45.0 57.8
01:00 0.0 1.0 45.0 57.9
00:50 0.0 1.0 45.0 58.0
00:40 0.0 1.0 45.0 58.1
00:30 0.0 2.0 45.0 58.2
00:20 0.0 2.0 45.0 58.3
00:10 1.0 2.0 45.0 58.4
00:00 0.0 1.0 44.0 57.5
23:50 0.0 1.0 44.0 57.6
23:40 1.0 1.0 44.0 57.6
23:30 0.0 0.0 43.0 56.7
23:20 0.0 0.0 43.0 56.8
23:10 0.0 0.0 43.0 56.9
23:00 0.0 0.0 43.0 57.0
22:50 0.0 0.0 43.0 57.1
22:40 0.0 0.0 43.0 57.2
22:30 0.0 0.0 43.0 57.3
22:20 0.0 0.0 43.0 57.4
22:10 0.0 0.0 43.0 57.5
22:00 0.0 0.0 43.0 57.6