Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/08 17:50
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:50 - - - -
17:40 0.0 0.0 0.0 6.5
17:30 0.0 0.0 0.0 6.6
17:20 0.0 0.0 0.0 6.6
17:10 0.0 0.0 0.0 6.6
17:00 0.0 0.0 0.0 6.6
16:50 0.0 0.0 0.0 6.6
16:40 0.0 0.0 0.0 6.6
16:30 0.0 0.0 0.0 6.6
16:20 0.0 0.0 0.0 6.6
16:10 0.0 0.0 0.0 6.6
16:00 0.0 0.0 0.0 6.7
15:50 0.0 0.0 0.0 6.7
15:40 0.0 0.0 0.0 6.7
15:30 0.0 0.0 0.0 6.7
15:20 0.0 0.0 0.0 6.7
15:10 0.0 0.0 0.0 6.7
15:00 0.0 0.0 0.0 6.7
14:50 0.0 0.0 0.0 6.7
14:40 0.0 0.0 0.0 6.7
14:30 0.0 0.0 0.0 6.8
14:20 0.0 0.0 0.0 6.8
14:10 0.0 0.0 0.0 6.8
14:00 0.0 0.0 0.0 6.8