Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 01:00
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:00 0.0 0.0 25.0 18.9
00:50 0.0 0.0 25.0 18.9
00:40 0.0 0.0 25.0 19.0
00:30 0.0 0.0 25.0 19.0
00:20 0.0 0.0 25.0 19.0
00:10 0.0 0.0 25.0 19.1
00:00 0.0 0.0 25.0 19.1
23:50 0.0 0.0 25.0 19.1
23:40 0.0 0.0 25.0 19.1
23:30 0.0 0.0 25.0 19.2
23:20 0.0 0.0 25.0 19.2
23:10 0.0 0.0 25.0 19.2
23:00 0.0 0.0 25.0 19.3
22:50 0.0 0.0 25.0 19.3
22:40 0.0 0.0 25.0 19.3
22:30 0.0 0.0 25.0 19.4
22:20 0.0 0.0 25.0 19.4
22:10 0.0 0.0 25.0 19.4
22:00 0.0 0.0 25.0 19.5
21:50 0.0 0.0 25.0 19.5
21:40 0.0 0.0 25.0 19.5
21:30 0.0 0.0 25.0 19.5
21:20 0.0 0.0 25.0 19.6
21:10 0.0 0.0 25.0 19.6