Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 13:50
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:50 0.0 0.0 0.0 26.7
13:40 0.0 0.0 0.0 26.7
13:30 0.0 0.0 0.0 26.8
13:20 0.0 0.0 0.0 26.8
13:10 0.0 0.0 0.0 26.8
13:00 0.0 0.0 0.0 26.9
12:50 0.0 0.0 0.0 26.9
12:40 0.0 0.0 0.0 27.0
12:30 0.0 0.0 0.0 27.0
12:20 0.0 0.0 0.0 27.1
12:10 0.0 0.0 0.0 27.1
12:00 0.0 0.0 0.0 27.1
11:50 0.0 0.0 0.0 27.2
11:40 0.0 0.0 0.0 27.2
11:30 0.0 0.0 0.0 27.3
11:20 0.0 0.0 0.0 27.3
11:10 0.0 0.0 0.0 27.4
11:00 0.0 0.0 0.0 27.4
10:50 0.0 0.0 0.0 27.4
10:40 0.0 0.0 0.0 27.5
10:30 0.0 0.0 0.0 27.5
10:20 0.0 0.0 0.0 27.6
10:10 0.0 0.0 0.0 27.6
10:00 0.0 0.0 0.0 27.7