Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/19 10:10
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:10 0.0 0.0 21.0 16.8
10:00 0.0 0.0 21.0 16.8
09:50 0.0 0.0 21.0 16.9
09:40 0.0 0.0 21.0 16.9
09:30 0.0 - 21.0 16.9
09:20 0.0 0.0 21.0 16.9
09:10 0.0 0.0 21.0 17.0
09:00 0.0 0.0 21.0 17.0
08:50 0.0 0.0 21.0 17.0
08:40 - 0.0 21.0 17.0
08:30 - - - 17.1
08:20 0.0 0.0 21.0 17.1
08:10 0.0 0.0 21.0 17.1
08:00 0.0 0.0 21.0 17.1
07:50 0.0 0.0 21.0 17.2
07:40 0.0 0.0 21.0 17.2
07:30 0.0 0.0 21.0 17.2
07:20 0.0 0.0 21.0 17.2
07:10 0.0 0.0 21.0 17.3
07:00 0.0 0.0 21.0 17.3
06:50 0.0 0.0 21.0 17.3
06:40 0.0 0.0 21.0 17.4
06:30 0.0 0.0 21.0 17.4
06:20 0.0 0.0 21.0 17.4