Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 06:00
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:00 0.0 0.0 0.0 2.5
05:00 0.0 0.0 0.0 2.5
04:00 0.0 0.0 0.0 2.5
03:00 0.0 0.0 0.0 2.5
02:00 0.0 0.0 0.0 2.6
01:00 0.0 0.0 0.0 2.6
00:00 0.0 0.0 0.0 2.6
23:00 0.0 0.0 0.0 2.6
22:00 0.0 0.0 0.0 2.7
21:00 0.0 0.0 0.0 2.7
20:00 0.0 0.0 0.0 2.7
19:00 0.0 0.0 0.0 2.7
18:00 0.0 0.0 0.0 2.8
17:00 0.0 0.0 0.0 2.8
16:00 0.0 0.0 0.0 2.8
15:00 0.0 0.0 0.0 2.8
14:00 0.0 0.0 0.0 2.9
13:00 0.0 0.0 0.0 2.9
12:00 0.0 0.0 0.0 2.9
11:00 0.0 0.0 0.0 3.0
10:00 0.0 0.0 0.0 3.0
09:00 0.0 0.0 0.0 3.0
08:00 0.0 0.0 0.0 3.0
07:00 0.0 0.0 0.0 3.1