Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 15:30
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:30 - - - -
14:30 0.0 0.0 1.0 6.0
13:30 0.0 0.0 1.0 6.0
12:30 0.0 0.0 1.0 6.1
11:30 0.0 0.0 1.0 6.2
10:30 0.0 0.0 1.0 6.2
09:30 0.0 0.0 1.0 6.3
08:30 0.0 0.0 1.0 6.3
07:30 0.0 0.0 1.0 6.4
06:30 0.0 0.0 1.0 6.5
05:30 0.0 0.0 1.0 6.5
04:30 0.0 0.0 1.0 6.6
03:30 0.0 0.0 1.0 6.6
02:30 0.0 0.0 1.0 6.7
01:30 0.0 0.0 1.0 6.8
00:30 0.0 0.0 1.0 6.8
23:30 0.0 0.0 1.0 6.9
22:30 0.0 0.0 1.0 7.0
21:30 0.0 0.0 1.0 7.0
20:30 0.0 0.0 1.0 7.1
19:30 0.0 0.0 1.0 7.2
18:30 0.0 0.0 1.0 7.2
17:30 0.0 0.0 1.0 7.3
16:30 0.0 1.0 1.0 7.4