Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/08 17:30
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:30 0.0 0.0 0.0 15.0
16:30 0.0 0.0 0.0 15.1
15:30 0.0 0.0 0.0 15.3
14:30 0.0 0.0 0.0 15.4
13:30 0.0 0.0 0.0 15.6
12:30 0.0 0.0 0.0 15.7
11:30 0.0 0.0 0.0 15.9
10:30 0.0 0.0 0.0 16.0
09:30 0.0 0.0 0.0 16.2
08:30 0.0 0.0 0.0 16.3
07:30 0.0 0.0 0.0 16.5
06:30 0.0 0.0 0.0 16.6
05:30 0.0 0.0 0.0 16.8
04:30 0.0 0.0 0.0 17.0
03:30 0.0 0.0 0.0 17.1
02:30 0.0 0.0 0.0 17.3
01:30 0.0 0.0 0.0 17.5
00:30 0.0 0.0 0.0 17.6
23:30 0.0 0.0 0.0 17.8
22:30 0.0 0.0 0.0 18.0
21:30 0.0 0.0 0.0 18.1
20:30 0.0 0.0 0.0 18.3
19:30 0.0 0.0 0.0 18.5
18:30 0.0 0.0 0.0 18.7