Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/28 21:00
Pangalan ng observatory Doumenbashi
Lokasyon Kamiyamachi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5569 / 132.5161
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:00 0.0 0.0 0.0 18.7
20:00 0.0 0.0 0.0 18.9
19:00 0.0 0.0 0.0 19.1
18:00 0.0 0.0 0.0 19.3
17:00 0.0 0.0 0.0 19.5
16:00 0.0 0.0 0.0 19.7
15:00 0.0 0.0 0.0 19.9
14:00 0.0 0.0 0.0 20.1
13:00 0.0 0.0 0.0 20.2
12:00 0.0 0.0 0.0 20.4
11:00 0.0 0.0 0.0 20.6
10:00 0.0 0.0 0.0 20.8
09:00 0.0 0.0 0.0 21.0
08:00 0.0 0.0 0.0 21.2
07:00 0.0 0.0 0.0 21.4
06:00 0.0 0.0 0.0 21.7
05:00 0.0 0.0 0.0 21.9
04:00 0.0 0.0 0.0 22.1
03:00 0.0 0.0 0.0 22.3
02:00 0.0 0.0 0.0 22.5
01:00 0.0 0.0 0.0 22.7
00:00 0.0 0.0 0.0 22.9
23:00 0.0 0.0 0.0 23.2
22:00 0.0 0.0 0.0 23.4