Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/14 13:30
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:30 0.0 0.0 0.0 2.5
13:20 0.0 0.0 0.0 2.5
13:10 0.0 0.0 0.0 2.5
13:00 0.0 0.0 0.0 2.5
12:50 0.0 0.0 0.0 2.5
12:40 0.0 0.0 0.0 2.5
12:30 0.0 0.0 0.0 2.5
12:20 0.0 0.0 0.0 2.5
12:10 0.0 0.0 0.0 2.5
12:00 0.0 0.0 0.0 2.5
11:50 0.0 0.0 0.0 2.5
11:40 0.0 0.0 0.0 2.5
11:30 0.0 0.0 0.0 2.5
11:20 0.0 0.0 0.0 2.5
11:10 0.0 0.0 0.0 2.5
11:00 0.0 0.0 0.0 2.5
10:50 0.0 0.0 0.0 2.5
10:40 0.0 0.0 0.0 2.5
10:30 0.0 0.0 0.0 2.5
10:20 0.0 0.0 0.0 2.5
10:10 0.0 0.0 0.0 2.5
10:00 0.0 0.0 0.0 2.6
09:50 0.0 0.0 0.0 2.6
09:40 0.0 0.0 0.0 2.6