Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/21 10:50
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:50 0.0 0.0 0.0 1.4
10:40 0.0 0.0 0.0 1.4
10:30 0.0 0.0 0.0 1.4
10:20 0.0 0.0 0.0 1.4
10:10 0.0 0.0 0.0 1.4
10:00 0.0 0.0 0.0 1.4
09:50 0.0 0.0 0.0 1.4
09:40 0.0 0.0 0.0 1.4
09:30 0.0 0.0 0.0 1.4
09:20 0.0 0.0 0.0 1.4
09:10 0.0 0.0 0.0 1.4
09:00 0.0 0.0 0.0 1.4
08:50 0.0 0.0 0.0 1.4
08:40 0.0 0.0 0.0 1.4
08:30 0.0 0.0 0.0 1.4
08:20 0.0 0.0 0.0 1.4
08:10 0.0 0.0 0.0 1.4
08:00 0.0 0.0 0.0 1.4
07:50 0.0 0.0 0.0 1.4
07:40 0.0 0.0 0.0 1.5
07:30 0.0 0.0 0.0 1.5
07:20 0.0 0.0 0.0 1.5
07:10 0.0 0.0 0.0 1.5
07:00 0.0 0.0 0.0 1.5