Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:20
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 0.0 43.0 52.7
01:10 0.0 1.0 43.0 52.8
01:00 0.0 1.0 43.0 52.9
00:50 0.0 1.0 43.0 52.9
00:40 0.0 1.0 43.0 53.0
00:30 0.0 2.0 43.0 53.1
00:20 1.0 2.0 43.0 53.2
00:10 0.0 1.0 42.0 52.3
00:00 0.0 1.0 42.0 52.4
23:50 0.0 1.0 42.0 52.4
23:40 1.0 1.0 42.0 52.5
23:30 0.0 0.0 41.0 51.6
23:20 0.0 0.0 41.0 51.7
23:10 0.0 0.0 41.0 51.8
23:00 0.0 0.0 41.0 51.9
22:50 0.0 0.0 41.0 51.9
22:40 0.0 0.0 41.0 52.0
22:30 0.0 0.0 41.0 52.1
22:20 0.0 0.0 41.0 52.2
22:10 0.0 0.0 41.0 52.3
22:00 0.0 0.0 41.0 52.4
21:50 0.0 0.0 41.0 52.4
21:40 0.0 0.0 41.0 52.5
21:30 0.0 1.0 41.0 52.6