Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 06:20
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:20 - - - -
06:10 0.0 1.0 72.0 64.9
06:00 1.0 1.0 72.0 65.0
05:50 0.0 1.0 71.0 64.1
05:40 0.0 1.0 71.0 64.2
05:30 0.0 1.0 71.0 64.3
05:20 0.0 1.0 71.0 64.4
05:10 0.0 1.0 71.0 64.5
05:00 1.0 2.0 71.0 64.6
04:50 0.0 1.0 70.0 63.7
04:40 0.0 1.0 70.0 63.8
04:30 0.0 1.0 70.0 63.9
04:20 0.0 2.0 70.0 64.0
04:10 1.0 2.0 70.0 64.1
04:00 0.0 2.0 69.0 63.2
03:50 0.0 3.0 69.0 63.3
03:40 0.0 4.0 69.0 63.4
03:30 1.0 4.0 69.0 63.5
03:20 0.0 4.0 68.0 62.6
03:10 1.0 5.0 68.0 62.7
03:00 1.0 4.0 67.0 61.8
02:50 1.0 4.0 66.0 60.9
02:40 0.0 3.0 65.0 60.0
02:30 1.0 4.0 65.0 60.1