Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/28 18:00
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:00 0.0 0.0 0.0 16.3
17:00 0.0 0.0 0.0 16.4
16:00 0.0 0.0 0.0 16.6
15:00 0.0 0.0 0.0 16.7
14:00 0.0 0.0 0.0 16.9
13:00 0.0 0.0 0.0 17.1
12:00 0.0 0.0 0.0 17.2
11:00 0.0 0.0 0.0 17.4
10:00 0.0 0.0 0.0 17.6
09:00 0.0 0.0 0.0 17.7
08:00 0.0 0.0 0.0 17.9
07:00 0.0 0.0 0.0 18.1
06:00 0.0 0.0 0.0 18.3
05:00 0.0 0.0 0.0 18.4
04:00 0.0 0.0 0.0 18.6
03:00 0.0 0.0 0.0 18.8
02:00 0.0 0.0 0.0 19.0
01:00 0.0 0.0 0.0 19.2
00:00 0.0 0.0 0.0 19.3
23:00 0.0 0.0 0.0 19.5
22:00 0.0 0.0 0.0 19.7
21:00 0.0 0.0 0.0 19.9
20:00 0.0 0.0 0.0 20.1
19:00 0.0 0.0 0.0 20.3