Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/17 03:00
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:00 0.0 0.0 0.0 2.4
02:00 0.0 0.0 0.0 2.4
01:00 0.0 0.0 0.0 2.5
00:00 0.0 0.0 0.0 2.5
23:00 0.0 0.0 0.0 2.5
22:00 0.0 0.0 0.0 2.5
21:00 0.0 0.0 0.0 2.5
20:00 0.0 0.0 0.0 2.6
19:00 0.0 0.0 0.0 2.6
18:00 0.0 0.0 0.0 2.6
17:00 0.0 0.0 0.0 2.6
16:00 0.0 0.0 0.0 2.7
15:00 0.0 0.0 0.0 2.7
14:00 0.0 0.0 0.0 2.7
13:00 0.0 0.0 0.0 2.8
12:00 0.0 0.0 0.0 2.8
11:00 0.0 0.0 0.0 2.8
10:00 0.0 0.0 0.0 2.8
09:00 0.0 0.0 0.0 2.9
08:00 0.0 0.0 0.0 2.9
07:00 0.0 0.0 0.0 2.9
06:00 0.0 0.0 0.0 2.9
05:00 0.0 0.0 0.0 3.0
04:00 0.0 0.0 0.0 3.0