Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/23 01:40
Pangalan ng observatory Uebara
Lokasyon Uebara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5111 / 132.5167
Sakop Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:40 0.0 0.0 7.0 11.1
00:40 0.0 0.0 7.0 11.2
23:40 0.0 0.0 7.0 11.3
22:40 0.0 0.0 7.0 11.4
21:40 0.0 0.0 7.0 11.5
20:40 0.0 0.0 7.0 11.6
19:40 0.0 0.0 7.0 11.7
18:40 0.0 0.0 7.0 11.9
17:40 0.0 0.0 7.0 12.0
16:40 0.0 0.0 7.0 12.1
15:40 0.0 0.0 7.0 12.2
14:40 0.0 0.0 7.0 12.3
13:40 0.0 0.0 7.0 12.4
12:40 0.0 0.0 7.0 12.6
11:40 0.0 0.0 7.0 12.7
10:40 0.0 0.0 7.0 12.8
09:40 0.0 1.0 7.0 12.9
08:40 0.0 2.0 6.0 12.0
07:40 0.0 1.0 4.0 10.2
06:40 1.0 3.0 3.0 9.3
05:40 0.0 0.0 0.0 6.3
04:40 0.0 0.0 0.0 6.4
03:40 0.0 0.0 0.0 6.4
02:40 0.0 0.0 0.0 6.5